Search
Close this search box.
Search

Tilburg University, ETZ zetten data science in voor gezamenlijk onderzoek

Tilburg University en het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) gaan hun gezamenlijke onderzoeksprogramma verbreden en verdiepen. De wetenschappelijke samenwerking betrof tot nu toe vooral de gebieden neuro- en medische psychologie en traumaverwerking, in de toekomst komen daar gebieden bij zoals patiëntenwelzijn, het gebruik van data science en mogelijk economie en management in de zorg.

Tilburg University en het ETZ stellen uit te zien uit naar de verbreding van de unieke, structurele samenwerking en verkenning van nieuwe disciplines zoals data science. Kwartiermaker Jolanda de Vries, zowel hoogleraar aan Tilburg University als medisch psychologe in het ETZ, werkt de komende tijd met betrokkenen aan een onderzoeksagenda en een onderzoeksprogramma voor vijf jaar.

Verder verbeteren patiëntenzorg

De Vries stelt dat gesprekken met de vakgroepen in het ETZ en in eerste instantie de departementen van de sociale faculteit van Tilburg University twee à drie onderzoeksthema’s moeten opleveren. Doel is het verder verbeteren van de patiëntenzorg, door de sterke kanten van beide partners bij elkaar te brengen. De beschikbare middelen zetten we daarbij zo effectief mogelijk in, zodat we ook over vijf jaar de samenwerking kunnen voortzetten.”

De uitbreiding van de samenwerking betekent ook een verdere verankering van het universitaire Impactprogramma, waarin ‘Enhancing Health and Wellbeing’ een van de kernthema’s is. Het Impactprogramma stimuleert niet alleen onderzoek voor maar vooral ook onderzoek samen met maatschappelijke partners om de samenleving verder te brengen.

Samenwerking op gelijke voet

“Samenwerking op gelijke voet is waar het om draait als je echt iets wilt veranderen,” aldus Margriet Sitskoorn, programmaleider van het Impactthema Enhancing Health and Wellbeing. In het Impactprogramma zijn alle mens- en maatschappijwetenschappen van de universiteit vertegenwoordigd om complexe kwesties vanuit verschillende perspectieven te benaderen.

Health and Wellbeing is ook een centraal thema van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB). “De samenwerking met ETZ verloopt al erg goed en dit geeft ons de mogelijkheid om ook samen onderzoek te gaan doen op het terrein van de organisatie van de zorg, de verbinding tussen preventie en zorg en de doelmatigheid daarvan,” zegt Jantine Schuit, decaan van TSB. “Daarmee kunnen we een nog betere bijdrage leveren aan goede gezondheidszorg en preventie.”

Eerdere stappen in digitale gezondheid

Tilburg University is al langer bezig met gezondheidszorg, onder meer in relatie tot de digitale samenleving. De universiteit sloot recent een samenwerkingsovereenkomst met de Technische Universiteit Eindhoven en de regionale ggz-aanbieder GGzE. De Noord-Brabantse instellingen gaan onderzoek doen naar technologische en sociale innovatie in de zorg in een gezamenlijke Academische Werkplaats. Aanleiding voor de samenwerking is een aantal problemen in de zorg, zoals hoge werkdruk, een tekort aan opgeleid personeel, stijgende zorgkosten en een dalend budget. E-health toepassingen moeten een deel van de oplossing vormen.

Verder werd begin dit jaar Eveline Wouters ‒ lector Health Innovations & Technology aan Fontys Paramedische Hogeschool ‒ benoemd tot hoogleraar aan de Tilburg University. Zij gaat zich in die rol sterk maken voor het succesvol toepassen van technologische innovaties in de gezondheidszorg. Daarmee moeten patiënten meer regie krijgen over hun leven, behandeling en ziekte.

Martijn Kregting

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Door
Lees ook
DNA-bolletjes data
Data veilig en droog opslaan in DNA-bolletjes
Hartstilstand
Smartwatch registreert hartstilstand en redt levens
Visuele prothese
Visuele prothese voor blinden in ontwikkeling
ransomware
Hackers richten zich nu ook op domotica
wearable
Galaxy Ring meet op sierlijke wijze gezondheid
Data SEH
SEH data en AI kunnen verkeersveiligheid verbeteren
inclusief
Philips wil in 2025 wereldwijd 2 miljard levens verbeteren
subsidies
Nieuwe subsidies voor innovatieve therapie tegen dementie
exergaming
Exergaming laat mensen meer en langer bewegen
app
Zuyderland kiest óók voor berichtenfunctie BeterDichtbij
Volg jij ons al?