Transformatieplannen Midden-Holland scoren door samenwerking

ma 31 juli 2023 - 11:00
View of Details of doctor hands typing on keyboard with blank sc
Samenwerking
Nieuws

In de regio Midden-Holland kan voortvarend worden verder gewerkt aan verschillende initiatieven om de zorg voor inwoners toegankelijk en betaalbaar te houden. Transformatieplannen van zowel Gedeelde Zorg Midden-Holland als het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) hebben met succes de zogeheten snelle toets doorlopen van zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis. Het beoordelingsproces voor impactvolle transformaties bestaat uit vier stappen, waarvan de snelle toets de eerste is.

Het succesvol doorlopen van de snelle toets is een weer een stap om de uitdagingen in de regio Midden-Holland aan te kunnen gaan. Denk hierbij aan: de sterk toenemende zorgvraag als gevolg van bevolkingsgroei, arbeidsmarktspanning en oplopende wachttijden bij onder meer de GGZ, ziekenhuizen en verpleegzorg. De volgende stap is het uitwerken van concrete plannen van aanpak, dit gebeurt samen met de betrokken zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis.

In het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) investeren ook zorgverzekeraars om de zorg beter te kunnen maken. “Aan de ene kant is er een tekort aan zorgpersoneel. Aan de andere kant worden we met z’n allen steeds ouder en gaan daardoor vaker naar de dokter. Vandaar dat we op verschillende manieren investeren om de zorg slimmer te organiseren.”, zeg Peter Langenbach, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis.

Transformatieplannen

Gedeelde Zorg werkt al jaren intensief samen met zorginstellingen in de regio. Sinds 2022 is Gedeelde Zorg een formele vereniging met als leden 20 zorgorganisaties (waaronder het GHZ) en 5 aangesloten gemeenten. De samenwerking heeft enorm bijgedragen aan het opstellen van een ambitieus transformatieplan. Het is een regio-breed plan dat zowel de acute zorg als de chronische zorg omvat. Verschillende onderwerpen komen aan bod, zoals:

het uitbouwen van het Regionaal Transferpunt (RTP), zorgcoördinatie, netwerkzorg rond de patiënt, gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen, mentale gezondheid en gezondheidsvaardigheden.

Samenwerking loont

Het Groene Hart Ziekenhuis is al een aantal jaren bezig met impactvolle transformaties; bijvoorbeeld op het gebied van eerstelijnsdiagnostiek, telemonitoring en anderhalvelijnszorg. GHZ pakt de initiatieven op en werkt hierbij gedeeltelijk samen met directe ketenpartners.

Het transformatieplan dat nu door de snelle toets is gekomen is gebaseerd op drie thema’s: 1) voorkomen van medisch specialistische zorg, 2) optimaal georganiseerde hybride zorgpaden en 3) verbeterde ketenaanpak voor goede uitstroom. Het IZA heeft tot doel de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Hiervoor is een ingrijpende transformatie van de zorg nodig. Om de gelden te verdelen die deze zorgtransformatie te ondersteunen, hebben de IZA-partijen een beoordelingskader opgesteld.