Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Twee miljoen euro subsidie voor anonieme e-health in 2018

Er is in 2018 twee miljoen euro beschikbaar aan subsidies voor anonieme e-mental health-behandelingen. Dat heeft het Zorginstituut onlangs bekend gemaakt. Subsidieaanvragen kunnen nog tot en met 1 oktober 2017 worden ingediend door organisaties voor GGZ-zorg en verslavingszorg.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Uit schaamte of angst voor hun omgeving durven sommige mensen geen professionele hulp te zoeken voor hun psychische klachten of verslaving. Ze hebben wel hulp nodig. Inschakelen van hulp in een vroeg stadium kan ook voorkomen dat klachten erger worden en tot een grotere zorgvraag leiden.

Om een vorm van zorg te bieden, of een opstapje naar reguliere zorg, is het van belang dat er laagdrempelig aanbod beschikbaar is. Het aanbod van anonieme e-mental health kan hierin voorzien. Omdat deze zorg niet kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraars – want niet herleidbaar tot individuele verzekerden – is deze subsidieregeling ingeregeld.

Zorginstituut voorziet in subsidies anonieme e-health

Het Zorginstituut Nederland is sinds 2017 verantwoordelijk voor het verstrekken van subsidies aan organisaties op het gebied van anonieme e-mental health. Het instituut nam deze subsidiering over van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De subsidiebedragen bedroegen voor 2017 minimaal 50.000 euro per organisatie en maximaal 700.000 euro. Per zogeheten volledige interventie bedroeg de subsidie maximaal 330 euro. Dat wordt 337 euro in 2018.

In een begeleidend document staat: ‘Het Zorginstituut kan organisaties een subsidie verstrekken voor het door middel van interventies verlenen van geneeskundige geestelijke gezondheidszorg zoals klinisch-psychologen plegen te bieden, niet zijnde gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, aan personen met een lichte tot matig ernstige, niet chronische psychische problematiek, inclusief de daarbij behorende diagnostiek of toegeleiding naar die zorg.’

Het ging bij de overdracht van subsidiering aan het Zorginstituut in 2017 om een wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met het vaststellen van regels voor het verstrekken van subsidies ten behoeve van anonieme e-mental health. Het Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 november 2014, voor vaststelling van een beleidskader voor subsidiëring van anonieme e-mental health, werd tegelijkertijd ingetrokken.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen