Tweede PET-CT-scanner voor Friesland

27 januari 2023
pet
Tweedelijn
Nieuws

Ziekenhuis Nij Smellinghe heeft een PET-CT-scanner van Siemens Healthineer aangeschaft. Met deze tweede PET-CT-scanner in Friesland wordt de zorg in de regio weer een stuk toegankelijker. Met een PET-CT-scan kan in één onderzoek zowel de aard als de plaats van een afwijking, zoals een tumor, nauwkeurig worden bepaald. Bijzonder is dat de nieuwe scanner deels refurbished is.

De PET-CT-scanner van Siemens Healthineers komt in het voorjaar van 2024 bij Nij Smellinghe te staan. Naar verwachting zal de inzet van de moderne scanner in de toekomst hard nodig zijn omdat het aantal mensen met kanker fors stijgt. Uit onderzoek blijkt dat het aantal mensen met kanker de van 2022 op 2032 stijgt van 800.000 naar 1,4 miljoen in 2032. Met de komst van deze scanner zijn oncologiepatiënten verzekerd van een toegankelijke zorg in hun eigen regio.

Diagnoses en nacontroles

Een PET-CT-scanner is een combinatie van een PET-scan en een CT-scan in één apparaat. Een CT-scanner geeft via röntgenstraling informatie over de structuur van weefsels. Een PET-scan brengt juist de stofwisseling van weefsels in beeld. Ze worden steeds vaker met succes ingezet in Nederland voor het stellen van diagnoses en zijn waarschijnlijk ook zeer geschikt voor nacontroles van patiënten die bijvoorbeeld behandeld zijn voor longkanker.

Voordelen PET-CT-scanner groot

Dankzij de combinatiemogelijkheden die een PET-CT-scanner biedt, kan de diagnose sneller en zorgvuldiger gebeuren. Ook kan al tijdens de behandeling worden bekeken of deze goed aanslaat of dat andere mogelijkheden beter zijn. Vanwege al die voordelen wordt diagnostiek met een PET-CT-scanner steeds vaker ingezet bij onder meer de behandeling van oncologiepatiënten.

De PET-CT-scanner van Siemens Healthineers  - de Biograph mCT -  komt uit de Ecoline familie. Dat betekent dat een eerder ingenomen PET-CT volledig is gereviseerd en dat het apparaat duurzaam is geproduceerd. Bestaande onderdelen van goede kwaliteit zijn hergebruikt en nieuwe onderdelen en software zijn toegevoegd, zodat de PET-CT-scanner voldoet aan de huidige standaard. De nieuwe scanner heeft verder een lagere stralingsdosis en verbruikt minder nucleaire speurstof dan de vorige systemen.

Samenwerking Nij Smellinghe en Antonius

Om in te kunnen spelen op de verwachte toename van het aantal oncologiepatiënten en de bijbehorende diagnostiek, slaan Nij Smellinghe en Antonius de handen ineen. Zo wordt er ook samengewerkt bij de inzet van de PET-CT-scanner. De gemaakte scans worden bijvoorbeeld beoordeeld door de vakgroepen van beide ziekenhuizen, die daarbij samenwerken met de nucleaire geneeskundigen van de vakgroep Radiologie en nucleaire geneeskunde MSB Martini uit het Martini Ziekenhuis Groningen.

Nij Smellinghe en Antonius verwachten in de nabije toekomst op meer gebieden te gaan samenwerken, zoals de verdergaande digitalisering van de zorg en de sensoring thuis.