UMCG is overgegaan op EPD van Epic

4 december 2017
UMCG_03
Databeschikbaarheid
Nieuws
Met het nieuwe EPD moeten veiligheid en kwaliteit van de zorg verbeterd worden. Het UMCG wil zowel patiënten als medewerkers laten wennen aan het nieuwe systeem. Om uitloop van spreekuren en ziekenhuisbezoek te voorkomen, zijn daarom in de komende weken op voorhand minder poliklinische afspraken en opnames ingepland. Ook  het plannen van een afspraak of een bezoek aan het UMCG kan meer tijd kosten dan anders.

In het nieuwe EPD worden de gegevens over de diagnostiek en behandeling op een uniforme en gestructureerde wijze vastgelegd. Informatie over patiënten is actueel en snel te raadplegen door de zorgverleners die betrokken zijn bij een behandeling. In het voorjaar van 2018 wordt aan het EPD ook een online patiëntenportaal gekoppeld. Dan krijgen ook patiënten inzage in de gegevens in hun dossier.     

De gegevens die worden opgeslagen zijn alleen in te zien door de UMCG-medewerkers die deze informatie nodig hebben voor een behandeling of voor de administratieve afhandeling. Het UMCG deelt alleen gegevens met andere zorgverleners en ziekenhuizen als patiënten daarvoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.

Rustig verloop invoering

Volgens Bernard van der Laan, KNO-arts in het Universitair Medisch Centrum Groningen en voorzitter van de stuurgroep die zich bezighoudt met de invoering van het nieuwe systeem, is de invoering rustig en gecontroleerd verlopen. “Er stonden honderden mensen mee te kijken naar het aftellen,” zo stelt hij tegenover RTV Noord.

Het nieuwe elektronische patiëntendossier vervangt een oud systeem dat dateert uit de jaren ‘70. “We moesten veel dossiers overzetten naar het nieuwe systeem, dat ging vooral elektronisch. Maar de laatste patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis moesten handmatig overgezet worden. Al die gegevens moesten ingetikt worden, dat hebben we allemaal met elkaar gedaan.”

175 mensen uit andere Nederlandse ziekenhuizen die al met het systeem werken, hebben meegeholpen met de overgang. Verder zijn er 80 medewerkers van de leverancier van het systeem uit de VS overgekomen.

Overeenkomst UMCG, Epic

Het UMCG sloot in februari 2016 een overeenkomst met Epic voor de invoering van een nieuw EPD. Epic kwam volgens het UMCG als meest passende leverancier uit de Europese aanbestedingsprocedure.

Het EPD van Epic heeft een groot aantal losstaande ziekenhuisinformatiesystemen in het UMCG vervangen en geïntegreerd in één EPD waarin alles rondom de zorg aan patiënten wordt vastgelegd. Het EPD wordt de komende jaren uitgebouwd tot een EPD dat het UMCG maximaal faciliteert op de terreinen zorg, onderzoek en onderwijs & opleiding.