Vaste vergoedingen thuismonitoring vanaf 2023

Telemonitoring rukt sinds de komst van corona razendsnel op in het zorglandschap, maar kan nog niet los gedeclareerd worden door zorgverleners. Met ingang van 1 januari 2023 kan dit wél dankzij een update van het dbc-pakket voor medisch-specialistische zorg die onlangs is gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ofwel: gerichte declaraties voor telemonitoring, maar ook voor meekijkconsulten, zijn vanaf begin 2023 mogelijk.

Thuismonitoring wordt steeds belangrijker en dat wordt met het officieel bekendmaken van vergoedingen van dit soort zorg door NZa expliciet onderkend. De vergoedingen zijn geregeld in een update van de release van het dbc-pakket voor de medisch-specialistische zorg. Per 1 januari 2023 staan daar een aantal wijzigingen in, onder meer omtrent vergoedingen voor thuismonitoring, die de beweging naar passende zorg stimuleren. In 2023 worden ook de tarieven voor medici verhoogd op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), maar die zijn nog niet meegenomen in de update.

Thuismonitoring en meekijkconsulten

Om telemonitoring te stimuleren kan deze zorg per 2023 zelfstandig geregistreerd en gedeclareerd worden. Ook vergoedingen voor ondersteuning van elkaars expertise, zoals het inwinnen van expertiseadvies op digitale wijze, worden geregeld. Zo’n advies, bijvoorbeeld van een MDL-arts aan een huisarts, kan ervoor zorgen dat een patiënt niet meer altijd hoeft te worden doorverwezen. De vergoedingen voor dergelijke meekijkconsulten waren tot onvrede van professionals voorheen niet goed geregeld.

“Ook kan door het inwinnen van expertise een patiënt gerichter door worden verwezen en sneller de zorg krijgen die nodig is”, lezen we op de website van NZa. “Dit laatste is in het bijzonder van belang voor patiënten met een zeldzame aandoening. Zij zien nu vaak diverse specialisten en krijgen voordat de juiste diagnose gesteld eerst verschillende andere diagnosen. De NZa onderzoekt of en hoe een vergelijkbare bekostiging nodig is voor expertisecentra voor niet-zeldzame aandoeningen.”

Kwalificatiecode nodig

Om de zorg toegankelijk te houden is het essentieel dat medewerkers optimaal worden ingezet. Dat lukt alleen als duidelijker is wie wat precies doet in de zorg. De zorgaanbieder moet daarom de zorg die een patiënt krijg goed vastleggen. Om dit in de toekomst beter te laten verlopen is er bij NZa een aanpassing in de registratieverplichting ‘Regeling medisch-specialistische zorg.’ Die aanpassing kan gedaan worden met de kwalificatiecode van de beroepsbeoefenaar waarover u hier uitleg vindt.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Prostaatonderzoek MRI
Ontwikkeling AI-oplossingen voor MRI- prostaatonderzoek
ICT rukt snel op in de zorg en is bij steeds meer toepassingen nodig. Investeringen in ICT blijven volgens de ICT Benchmark Ziekenhuizen om verschillende redenen achter, waardoor de zorgtransitie lastiger verwezenlijkt kan worden.
Beperkte ICT-investeringen remmen zorgtransformatie
Radiologie Beeldbeschikbaarheid
De sneltrein naar de Rijkszorgdatastaat
RIVM
Rapportage RIVM: Data bewijst effectiviteit gecombineerde leefstijlinterventie
Sensoren Prothese
Sensoren in prothese-enkel zorgen voor evenwicht
Digitaal contact
Digitaal contact via de app groeit bij Bravis
slokdarmkanker
Slokdarmkanker beter herkennen dankzij AI  
Een medewerker van het prijswinnende Virtueel Zorgcentrum praat met een patiënt (Foto: Rijnstate).
Virtueel Zorgcentrum wint ‘de Maas implementatieprijs’
Breuk
Nieuwe app voor thuismonitoring eenvoudige letsels
Pupillometrie
Smartphone accessoire voor pupillometrie
Volg jij ons al?