Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Veel verbeterpunten in PGO’s voor ouderen

Met de ontwikkeling van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) kan iedereen straks overal, digitaal, zijn of haar gezondheidsgegevens inzien. VVT-organisatie Careyn deed onderzoek naar de vraag wat ouderen met deze PGO’s willen kunnen doen. Die vraag werd voorgelegd aan een groep van 35 kwetsbare ouderen en enkele mantelzorgers. Daarnaast werden drie PGO’s door een aantal ouderen getest op gebruiksgemak en toegankelijkheid. De conclusies van het onderzoek zijn nog niet onverdeeld positief.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Zowel de ouderen als ook de mantelzorgers zien wel degelijk de toegevoegde waarde van PGO’s. De geteste PGO’s voldoen echter nog niet aan de gebruikerseisen en verwachtingen van deze twee doelgroepen. Uit het onderzoek van Careyn zijn dan ook een aantal aanbevelingen omtrent de inhoud, overzichtelijkheid en gebruiksgemak van PGO’s naar voren gekomen. De VVT-organisatie benadrukt daarnaast het belang de expertise van de beoogde doelgroep meer en structureel te blijven gebruiken.

Overzicht en gebruiksgemak PGO’s

Het onderzoek werd uitgevoerd door Careyn in samenwerking met PGOsupport, Utrechtse ouderenorganisaties COSBO-Stad-Utrecht en NUZO, Pharos en Stichting Accessibility. Tijdens interviews en groepsgesprekken gaven ouderen en mantelzorgers aan dat een PGO vooral een totaaloverzicht moet bieden van alle beschikbare informatie die hun zorg- en hulpverleners bijhouden. Ook willen ze verschillende andere overzichten kunnen raadplegen. Denk aan een overzicht van voorgeschreven medicijnen, de contact- en bereikbaarheidsgegevens van zorgverleners en een agenda met afspraken.

Ouderen zijn ook van mening dat PGO’s aan ‘harde’ randvoorwaarden op het gebied van gebruiksgemak, begrijpelijkheid en toegankelijkheid moeten voldoen. Ook wijzen de ouderen op het belang van veilig beheer van hun persoonlijke gegevens, en op de noodzaak van voldoende ondersteuning bij de selectie en het leren gebruiken van de PGO’s.

Tot slot is het belangrijk dat de overheid de komende jaren duidelijk maakt wat een persoonlijke gezondheidsomgeving precies is, wat mensen hiermee kunnen en waar zij op moeten letten bij de selectie van een PGO, zo stellen de onderzoekers.

Ruimte voor verbetering

In totaal werden drie algemene – niet voor specifieke aandoeningen bedoeld zijnde – PGO’s getest. Daarvoor werd onder andere een quickscan uitgevoerd om te bepalen of, en in hoeverre, het ontwerp en de bouw van de PGO’s voldoen aan de internationale WCAG 2.1 toegankelijkheidsstandaard.

Uit de tests door de doelgroep en de quickscan van Stichting Accessibility bleek dat er met name qua gebruiksvriendelijkheid nog veel verbeterd moet worden. Dat geldt ook voor de toegankelijkheid en begrijpelijkheid van de PGO’s. Voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven zijn ze, zonder hulp, niet bruikbaar.

Het advies om de doelgroep meer te betrekken bij de ontwikkeling en implementatie van persoonlijke gezondheidsomgevingen werd vorig jaar ook al meerdere keren besproken. Onder andere door Esther Bloemen- van Gurp in dit artikel.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen