VR-bril vermindert psychische klachten na IC-opname

11 april 2023
VR-1
Tweedelijn
Nieuws

Onderzoek liet al eerder zien dat VR kan helpen om psychische klachten, na een IC-opname, te verminderen. In het Albert Schweitzer ziekenhuis wordt nu, samen met 8 andere ziekenhuizen in de regio, vervolgonderzoek gedaan. Voormalige IC-patiënten van het Albert Schweitzer ziekenhuis kunnen zodoende op de Nazorgpoli van de IC terecht voor een therapie met virtual reality.

Een opname op de IC is ingrijpend en kan leiden tot een veelheid aan klachten. Naast psychische klachten, kunnen patiënten er fysieke en cognitieve klachten aan overhouden. Al die verschillende klachten samen worden het Post-Intensive Care Syndroom (PICS) genoemd.

Vooral het psychische deel blijkt een negatief effect op de kwaliteit van leven van de patiënten te hebben. Uit eerder onderzoek is gebleken dat therapie met Virtual Reality (VR) de psychische klachten kan verminderen en die therapie is nu beschikbaar in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Met een VR-bril worden mensen  virtueel teruggebracht naar de IC. Ze zien en horen de apparatuur op de IC én krijgen bij alle handelingen een duidelijke uitleg.

VR-bril ná IC-opname

Met een VR-bril kunnen mensen voor even in een andere virtuele werkelijkheid worden gebracht. Virtual reality wordt al met succes ingezet om bevallingspijn te verminderen, bij mensen met prikangst en in pijnpoli’s. Tevens is virtual reality goed bruikbaar in verschillende trainingssituaties. Aan de Augusta Universiteit in de Amerikaanse staat Georgia, kwam men bijvoorbeeld tot het inzicht dat het noodzakelijk was om medische studenten beter te leren omgaan met het ondersteunen van familieleden; wanneer patiënten het einde van hun leven naderen. Virtual reality bleek daarvoor zeer geschikt.

Onderzoek bevestigt dat VR ook ingezet kan worden om het psychisch welbevinden van mensen te bevorderen. Het wordt bijvoorbeeld als hulpmiddel gebruikt om zorgprofessionals, tussen drukke werkzaamheden door, te helpen ontspannen. Tevens kan VR worden gebruikt om mensen met dementie een stukje rust te bieden. En nu blijkt gerichte inzet van virtual reality dus óók het welzijn van mensen met psychische klachten na een IC-opname te kunnen bevorderen.  

Definitieve effect VR-bril

In het Albert Schweitzer ziekenhuis wordt, samen met 8 andere ziekenhuizen in de regio, meegedaan aan het vervolgonderzoek (HORIZON-IC) om het definitieve effect van de inzet van de VR-bril te analyseren. Daarbij wordt ook gekeken naar wat het beste moment is om de VR-bril in te zetten: snel na ontslag van de IC (binnen twee weken) of tijdens een bezoek aan de Nazorgpoli IC (3 maanden na ontslag van de IC).