VU komt met online training om suïcidaliteit onder jongeren herkennen

10 april 2017
Nieuws

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft op basis van onderzoek naar suïcidaliteit en preventie van zelfmoord een educatieve training ontwikkeld voor medewerkers van scholen en GGZ-instellingen. Dat liet de VU afgelopen maand weten.

De training moet professionals helpen om suïcidaliteit onder jongeren eerder te herkennen en te voorkomen en bestaat uit online modules en een vragenlijst. Jaarlijks kampt zo’n 11 procent van de Nederlandse jongeren tot 20 jaar met suïcidegedachten. Ongeveer 7 procent van hen gaat over tot een suïcidepoging of opzettelijke zelfverwonding.

Stichting 113zelfmoordpreventie gebruikt onder meer de door de VU ontwikkelde modules in hun advies aan scholen over hoe zij tot effectieve suïcidepreventie kunnen komen. Stichting 113Online/113zelfmoordpreventie is een zelfstandige en onafhankelijke zorgaanbieder op het gebied van zelfmoordpreventie. 113Online verleent online en telefonische hulp.

Mobiele app

Ter aanvulling op de bestaande hulpverlening door de organisatie kwam de stichting vorig jaar augustus al met een mobiele app die gebruikers moet leren om suïcidale gedachten beter te herkennen en om zelfmoord bespreekbaar te maken. De app in kwestie biedt volgens de stichting via een aantal menu's praktisch advies, achtergrondinformatie (ook over misverstanden inzake zelfmoord), feiten en cijfers.

VU-hoogleraren Hans Koot (ontwikkelingspsychologie) en Ad Kerkhof (klinische psychologie) en onderzoeker Rezvan Ghoncheh ontwikkelden de online training op basis van hun onderzoek. Hans Koot: “Om de kans op tijdige signalering te vergroten hebben we daarom een gratis online training ontwikkeld voor professionals in de school en in instellingen voor hulpverlening. Door het volgen van deze training krijgen medewerkers van scholen en ggz-instellingen meer kennis, zelfvertrouwen en vaardigheden met betrekking tot suïcidepreventie onder jongeren.”

Samenwerking VU en 113Zelfmoordpreventie

De online modules en vragenlijst zijn bedoeld voor professionals en mensen die door hun beroep regelmatig in contact komen met jongeren, zoals leden van zorg advies teams op scholen, pedagogisch of psychologisch medewerkers, coaches, en leerkrachten.

Evelien van Goor van 113 Zelfmoordpreventie: “De online modules van de VU zijn onderdeel van onze aanpak richting scholen. Daarnaast hebben we een uitgebreide handreiking en stappenplan, en gebruiken we informatie over LHBT-jongeren van Movisie.” Maar ook andere professionals, zoals artsen, verpleegkundigen en politiemedewerkers hebben profijt van de training.

Training gratis online te volgen

De training Suïcidaliteit onder Jongeren wordt gratis aangeboden en kan online worden gevolgd op de website www.mentalhealthonline.nl. Hans Koot: “Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat professionals na het volgen van de modules meer kennis hebben over het onderwerp en meer zelfvertrouwen ervaren en een verbetering van vaardigheden met betrekking tot suïcidaliteit onder jongeren.”

Bij de training heeft de VU een vragenlijst ontwikkeld voor de vroegtijdige onderkenning van suïcidaliteit onder adolescenten: de Vragenlijst over Zelfdoding en Zelfbeschadiging (VOZZ) die ook los van de training ingezet kan worden op scholen in het middelbaar, voortgezet en hoger onderwijs en in de Jeugd Gezondheidszorg (van 12 tot 21 jaar). De vragenlijst is zowel een screeningsinstrument als een instrument voor diagnostiek en behandelevaluatie. Voor meer informatie: www.testweb.bsl.nl