VWS: 8 miljoen voor hightech pandemiebestrijding

5 december 2022
pandemie
Financiën
Nieuws

De subsidieregeling van acht miljoen is per 1 december 2022 geopend voor kennisinstellingen door de Rijksdienst Voor ondernemend Nederland. Minister Ernst Kuipers (VWS): “We hebben gezien hoe snel en goed academici samen kunnen werken bij het ontwikkelen van innovatieve oplossingen. Zonder vernieuwing kunnen we een toekomstige pandemie niet sneller of beter bestrijden. Daarom vind ik het belangrijk dat we als ministerie een zet geven aan het tot stand komen van een innoverend ecosysteem, waarin de juiste mensen en middelen vanuit de wetenschap en het bedrijfsleven bij elkaar gebracht worden.”

Corona leidt tot snelle innovaties

Inmiddels heeft de COVID-crisis al gezorgd voor flink wat innovaties en hightech bij de life sciences om tot een gerichtere pandemiebestrijding te komen. Denk onder meer aan de betrouwbare thuistests die op de markt zijn gekomen, nieuwe vormen van inenting maar ook aan corona-apps. Of wat te denken aan het onlangs door Nivel gepresenteerde nieuwe FluCov Dashboard. Dit dashboard biedt real-time data, zodat beter kan worden gekomen tot adequate preventie- en bestrijdingsmaatregelen tegen de wereldwijde circulatie van respiratoire virussen, waaronder influenza en corona.

Pandemiebestrijding & innovatief ecosysteem

Hoe de volgende pandemie eruit ziet weten we niet, maar we weten wel dat een eventuele nieuwe pandemie vraagt om snelle en vernieuwende oplossingen ten behoeve van pandemiebestrijding. Op de website van VWS lezen we: ‘In Nederland is veel kennisontwikkeling, maar deze kennis wordt nog niet altijd omgezet in resultaten. Daarom vindt het ministerie van VWS het belangrijk dat deze subsidieregeling er nu voor kennisinstellingen en startups ligt,  zodat Nederland zo goed mogelijk voorbereid is op een eventuele nieuwe pandemie.’

Het expliciete doel van de subsidie is de ontwikkeling van een innovatief ecosysteem tussen wetenschappers en het bedrijfsleven. Het beschikbare geld komt uit het budget van de kabinetsbrede aanpak van pandemische paraatheid. De subsidieregeling valt onder de Thematische Technology Transfer-regeling (TTT) die zich richt op ziekteverwekkers met pandemisch potentieel.