Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

VWS kent subsidie toe aan Salland United voor JZOJP

Het ministerie van VWS heeft twee subsidies verleend aan Het netwerk van Sallandse organisaties in zorg en welzijn. De subsidie werd toegekend om de regionale samenwerking te versterken en zorg op de juiste plek te organiseren.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het ministerie van VWS zet in op het organiseren van Juiste Zorg op de Juiste plek. Dat betekent in praktijk dat de zorg dichterbij mensen thuis wordt georganiseerd, onder meer met e-health, domotica of sociaal- en maatschappelijk werk. 

Afgelopen zomer stelde De Nederlandse Zorgautoriteit dat de beweging ‘juiste zorg op de juiste plek’ (JZOJP) een essentiële ontwikkeling te vinden  om er voor te zorgen dat de waarde van zorg voor patiënten centraal staat. Dat geldt ook bij bekostiging van deze zorg. Er was volgens de NZa wel meer actie nodig om ook in de toekomst toegankelijke en betaalbare zorg van goede kwaliteit te behouden, zoals via e-health en andere digitale toepassingen.

Duur van twee jaar

OM de JZOLP-beweging aan te jagen heeft VWS een programma uitgewerkt met subsidies. Eén subsidie om de regionale samenwerking aan te jagen (Start Impuls á 37.500 euro) en een subsidie om bestaande samenwerkingsverbanden te ondersteunen in het maken van een volgende stap (Regio Impuls á 75.000 euro). Van de ruim 90 aanvragen is de Sallandse samenwerking in zorg en welzijn één van de 15 regionale netwerken die de Regio Impuls toegekend heeft gekregen voor de komende twee jaar. 

Regionale samenwerkingsverbanden

Afgelopen zomer kende ZonMW de subsidies toe in het kader van ‘Juiste Zorg Op de Juiste plek’. De subsidies zijn verdeeld over Start- en Regio-impulsen en Vouchers. In het najaar zijn er nieuwe subsidiemogelijkheden, aldus het wetenschappelijk financieringsinstituut. In totaal konden er 79 vouchers worden toegekend. Met een voucher kunnen regionale samenwerkingsverbanden expertise inhuren voor het verzamelen van data en het daarmee in kaart brengen van de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio. 

37 netwerken gaan volgens ZonMW aan de slag met een Startimpuls: een subsidie voor nieuwe, regionale samenwerkingsinitiatieven, die verkennen hoe zorg, ondersteuning en welzijn in hun regio kunnen worden verbeterd.

Carinova, Deventer Ziekenhuis, gemeente Deventer, Dimence Groep, de Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO), zorgverzekeraar Eno en Solis vormen een regionaal bestuurlijk netwerk, met als werknaam “Salland United”. Hierin zetten zij zich samen in om de zorg in Salland nu en de toekomst goed en betaalbaar te houden, onder meer door deze dichter bij mensen thuis en slimmer te organiseren.

JZOJP in praktijk

Onlangs bezochten koning Willem-Alexander en minister Bruins (Medische Zorg) nog enkele projecten in het kader van realisatie van JZOJP in Maastricht.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen