WHO komt met richtlijn voor digitale interventie

De World Health Organization (WHO) heeft onlangs enkele aanbevelingen gepubliceerd op basis waarvan landen de gezondheid van hun inwoners met behulp van digitale technologieën kunnen verbeteren. De richtlijn kwam tot stand na twee jaar intensief onderzoek in samenwerking met experts uit de medische en technologische hoek.

De WHO stelt dat toegang tot digitale technologieën de gezondheid van kwetsbare groepen kan helpen verbeteren. Voorwaarden hiervoor zijn wel onder meer een robuuste digitale infrastructuur, de toegankelijkheid tot technologie en de integratie met bestaande gezondheidszorgsystemen.

Als voorbeeld van een succesvolle zogeheten digitale interventie noemt de WHO het versturen van herinneringen aan zwangere vrouwen in ontwikkelingslanden om afspraken te maken over prenatale zorg en om kinderen te laten terugkeren voor vaccinaties. Ook zijn er succesvoorbeelden waarbij digitale technologieën een ondersteunende rol spelen bij de ondersteuning van medische beslissingen en bij kritische communicatie vanaf verschillende locaties.

Toegang tot informatie

De WHO vindt met name dat gezondheidssystemen zich bewust moeten zijn van het feit dat patiënten dankzij technologie toegang hebben tot een schat aan informatie. Tevens is het van belang dat patiënten de garantie hebben dat op een veilige manier met hun data wordt omgegaan. Daarom zouden zorgverleners training moeten krijgen om de veranderende zorgvraag op een adequate te kunnen beantwoorden.

De WHO moedigt beleidsmakers aan hun beleid op dit punt te herzien willen zij dat technologische hulpmiddelen daadwerkelijk zichtbare en structurele veranderingen in hun zorgsystemen teweegbrengen.

De richtlijn doet ook aanbevelingen met betrekking tot telemedicine waarmee mensen op afgelegen locaties toegang tot gezondheidsdiensten kunnen krijgen via mobiele en digitale hulpmiddelen. De WHO wijst erop dat dit een waardevolle aanvulling is op persoonlijke interacties, maar het kan deze niet volledig vervangen. Het is ook belangrijk dat consulten worden uitgevoerd door gekwalificeerde zorgverleners en dat de privacy van de patiënt is gewaarborgd.

Fractie aspecten digitale zorg

De recente richtlijn vertegenwoordigt volgens de WHO de eerste van vele verkenningen met betrekking tot het gebruik van digitale technologieën in de zorg en bestrijkt slechts een fractie van de vele aspecten van digitale gezondheidszorg.

In 2018 werd unaniem een resolutie van de World Health Assembly aangenomen waarin de WHO wordt opgeroepen om een wereldwijde strategie voor digitale gezondheid te ontwikkelen en om nationale inspanningen hiertoe te ondersteunen. Die strategie staat gepland voor de World Health Assembly in 2020.

Richtlijnen digitale hulpmiddelen

De WHO werkte de voorbije jaren aan de ontwikkeling van richtlijnen voor de inzet van digitale hulpmiddelen wereldwijd. In 2012 bijvoorbeeld ontwikkelde de WHO de eHealth Strategy Toolkit . Deze werd opgesteld in samenwerking met de International Telecommunications Union (ITU).
De voorbije jaren maakte de WHO tevens een aantal middelen vrij voor de ondersteuning van onderzoek en implementatie van digitale zorgtechnologieën waaronder de mHealth Assessment and Planning for Scale (MAPS) toolkit en het handboek Monitoring and Evaluation of Digital Health.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
Volg jij ons al?