Zeeuwse Zorg Coalitie ontvangt 83,4 miljoen voor ingrijpend transformatieplan

1 februari 2024
Zeeland
Zorgtransitie
Nieuws

De Zeeuwse zorg ontvangt de komende vijf jaar in totaal 83,4 miljoen euro aan transformatiegelden uit het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Dat is tot nu toe het hoogste bedrag dat in dit kader is toegekend. Een zorgtransformatie van deze omvang is volgens betrokkenen een novum. Naast CZ, de grootste zorgverzekeraar in Zeeland, heeft ook Zilveren Kruis goedkeuring gegeven. De investering gaat naar tien zorgorganisaties die met specifieke projecten versneld invulling gaan geven aan het regioplan ‘Samen houden we Zeeland én de Zeeuwse zorg gezond’ van de Zeeuwse Zorg Coalitie.

Zeeland zet met het grootschalige transformatieplan in op een verandering in de richting van meer gezondheid, meer samenwerking in de regio en het fundamenteel anders inrichten van de zorg. “Een zorgtransformatie van deze omvang is nieuw,” vertelt Peter Bennemeer, de onafhankelijke voorzitter van de Zeeuwse Zorg Coalitie.

Beschikkingen transformatiegelden

De volgorde om transformatiegelden te bemachtigen voor zorgorganisaties is helder. Allereerst  moet de snelle IZA-toets met succes worden doorlopen, vervolgens moet een gedegen transformatieplan worden ontwikkeld en zodra dat definitief is goedgekeurd is, komt er uiteindelijk een beschikking die de financiering regelt. De allereerste beschikkingen met betrekking tot deze plannen zijn in gedurende januari 2024 door de NZa beschikbaar gesteld.

En nu krijgt de Zeeuwse Zorg Coalitie dus  voor haar transformatieplan de beschikking over 83,4 miljoen euro aan IZA-transformatiegelden. Dat is meteen ook het grootste bedrag dat, tot nu toe, in dit kader is toegekend. Het overtreft zelfs het bedrag van 77 miljoen dat Santeon Ziekenhuizen onlangs toegekend kreeg voor het realiseren van een landelijk monitoringscentrum. De Zeeuwse Zorgcoalitie heeft gekozen voor een gedurfd transformatieplan voor de hele provincie dat versnelling moet brengen.

Ambities Zeeuwse Zorg Coalitie

Joep de Groot, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ, benadrukt op de website van de Zeeuwse Zorg coalitie het belang om gezamenlijk de zorg aan te passen aan de veranderende realiteit. “In Zeeland hebben we nu een ambitieus én realistisch plan. We investeren fors, dat is nodig om deze uitdaging serieus aan te pakken.” Sinds 2020 wordt in Zeeland samengewerkt tussen zorgaanbieders, alle dertien Zeeuwse gemeenten, inwoners van Zeeland en zorgverzekeraar CZ. De transformatiegelden moeten vooral versnelling brengen. In het afgelopen anderhalf jaar hebben zorgaanbieders, gemeenten, inwoners en zorgverzekeraars in overleg met elkaar bepaald hoe de verandering van de Zeeuwse zorg eruit komt te zien. Er is een integrale en regionale aanpak met tien thema’s ontwikkeld, waarbij initiatieven niet alleen binnen zorgorganisaties plaatsvinden, maar ook ‘organisatieoverstijgend’ zijn.

Thuismonitoring en bedsensoren

Peter Bennemeer denkt wat betreft de transformatie onder meer aan het uitgebreider gebruik van thuismonitoring voor chronische patiënten met een hoog risico, of diagnostiek via röntgen op de Huisartsenspoedpost. “Dat zijn twee voorbeelden die helpen om onnodige opnames op de Spoedeisende Hulp te voorkomen. Maar ook bijvoorbeeld de inzet van slimme bedsensoren en incontinentiemateriaal of het terugdringen van de registratielast vermindert de benodigde personeelsinzet. Het betreft ogenschijnlijk eenvoudige voorbeelden, maar het gaat om de veelvoud van initiatieven die samen met de integrale ketenbenadering het verschil maken.”

Alles wat nodig is voor een geslaagde transformatie is volgens de voorzitter in ieder geval voorhanden. “Tegelijk gaat het echte werk nu pas écht beginnen. Een zorgtransformatie van deze omvang vraagt een verregaande verandering in het leven van alle Zeeuwen en de manier waarop we werken. Daar hebben we iedereen bij nodig: van bestuurders en professionals in zorg en welzijn, van financiers én van inwoners van Zeeland."