Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Zeven ICT-leveranciers committeren zich aan Samen Vooruit

Zeven ICT-leveranciers hebben het datamanifest ‘Samen Vooruit’ ondertekend. Nedap, VZVZ, SDB Groep, PharmaPartners, OmniHis, PinkRoccade en ChipSoft sluiten zich aan bij de sinds maart bestaande coalitie van bedrijven en zorgpartijen die vinden dat medische data makkelijker en veilig moeten kunnen worden uitgewisseld. Op 9 december hebben de betrokken ICT-leveranciers in de eerste bijeenkomst van de Taskforce ‘Samen Vooruit’ besproken hoe zij praktisch afspraken met elkaar gaan maken om onderlinge gegevensuitwisseling te verbeteren.

VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer stelt in een reactie op de aansluiting van de organisaties bij het manifest: “Heel goed dat deze vooraanstaande ICT-bedrijven zich gaan inzetten voor onderlinge gegevensuitwisseling. Daarmee levert het bedrijfsleven een belangrijke bijdrage aan dat artsen en verpleegkundigen makkelijker beschikken over de medische data die zij voor hun belangrijke werk hard nodig hebben.”

Oproep tot aansluiting bij Samen Vooruit

In oktober, voorafgaand aan een debat tussen minister Bruins (Medische Zorg) en de Tweede Kamer, riepen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland alle grote ICT-leveranciers in de zorg op om zich aan te sluiten bij hun afgelopen maart gepresenteerde manifest Samen vooruit. Zo moest ook de gelijknamige taskforce van VNO-NCW, MKB-Nederland en het ministerie van VWS, bedoeld om het manifest in de praktijk uit te werken, tot een succes worden.

Met ‘Samen vooruit’ willen de werkgeversorganisaties gestandaardiseerde digitale gegevensuitwisseling in de zorg versnellen. Dit moet gezien worden als steun in de rug voor andere initiatieven zoals die onder meer vanuit het Informatieberaad Zorg zijn opgezet in de afgelopen jaren. Voorbeelden zijn stimuleringsprogramma’s op het gebied van digitale gegevensuitwisseling voor de zorg zelf (zoals de VIPP-programma’s). Afgelopen maart presenteerde de eerste groep ondertekenaars van ‘Samen Vooruit’ de uitgangspunten en initiatieven van het manifest.

Uitgangspunten:

  • Open standaarden binnen een open systeem zijn de nieuwe norm in de zorg. Ondertekenaars committeren zich aan deze standaarden en vragen de overheid een gelijk speelveld te creëren.
  • Concurrentie vindt voortaan alleen plaats op toepassing van de data, en dus niet meer op de data zelf. Dat betekent dat zorg¬aanbieders minder afhankelijk worden van hun ICT-leveranciers.
  • Bij veilige identificatie moeten eenvoud van toegang, hoge beveiliging en het gebruik van bewezen oplossingen voorop staan. Naast de opvolger van Digid, zijn er ook goede markt¬oplossingen die benut kunnen worden en die de veiligheid in de zorg sterk verbeteren.

Initiatieven

  • Wij committeren ons om te werken aan (ICT-) systemen die open zijn en volgens vastgestelde afdwingbare open standaarden.
  • Wij zullen meewerken en bijdragen aan landelijke open infrastructuren die toegankelijk zijn voor alle partijen in de zorg en in de consumentenmarkt rondom zorg en gezondheid.
  • Wij zoeken bij veilige identificatie aansluiting bij bestaande best practices die binnen de kaders van de huidige wetgeving en inzichten van toezichthouders vallen.

Taskforce voor vertaling naar praktijk

VNO-NCW/MKB-Nederland en het ministerie van VWS zijn ook samen een Taskforce van de belangrijkste ICT-leveranciers in de zorg gestart, die de principes uit met manifest ‘Samen Vooruit’ van een praktisch vervolg voorzien.

De taskforce staat onder leiding van Harry van Dorenmalen (voormalig bestuursvoorzitter van IBM Europa) en is maandag 9 december voor het eerst bijeengekomen. In de taskforce maken de ICT-bedrijven afspraken over onderlinge gegevensuitwisseling om zo de principes uit het manifest in de praktijk te brengen. Ook bespreken zij welke voorzieningen voor de gehele zorgsector beschikbaar kunnen komen, zoals een Nationaal Zorg Adressenboek.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen