Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Ziekenfondsen financiële aanjagers zorginnovatie

Zorgverzekeraars van nu die tot medio jaren 80 van de vorige eeuw actief waren als ziekenfonds, hebben sinds het begin van dit millennium zo’n 300 miljoen euro besteed aan zorgvernieuwende projecten. Daarmee zijn zij een van de grootste aanjagers van zorginnovaties. Dat geld was voor een groot deel afkomstig van de reserves die de ziekenfondsen hadden op het moment dat het ziekenfondssysteem vervangen werd.

Na de afschaffing van de ziekenfonds verzekeringen, medio jaren 80, richtten de voormalige de Stichting Centraal Fonds RVVZ (Reserves Voormalige Verzekerden Ziekenfonds) op om van daaruit de reserves aan te wenden ten gunste van zorginnovatie en- vernieuwing. De betrokken ziekenfondsen maakten twintig jaar geleden de afspraak dat de besteding van de reserves over een periode van twintig jaar uitgespreid zouden worden. Die periode is nu ten einde.

Van ziekenfonds naar zorgverzekering

Tot medio jaren tachtig kende Nederland het systeem van de vrijwillige en verplichte ziekenfondsverzekering. In de volksmond werd gesproken over het ziekenfonds, waarvoor de premie grotendeels via een inhouding op het bruto salaris betaald werd, en de ‘particuliere verzekering’. Die laatste was voor zelfstandigen, werknemers die boven een bepaalde salarisgrens uitkwamen en gepensioneerden.

Zorgverzekeraars van nu die ooit als ziekenfonds actief waren, zijn: CZ, Menzis, De Friesland, Eno Zorgverzekeraar, coöperatie VGZ, Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis. De rapportage ‘Lijnen naar de Toekomst’ benoemd achttien voorbeelden van investeringen in zorginnovatie en -vernieuwing die door de betreffende zorgverzekeraars, voorheen dus ziekenfondsen, gedaan zijn.

Meer dan 6000 zorginnovatie projecten

In de afgelopen twintig jaar hebben de voormalige ziekenfondsen ongeveer 6200 projecten (mede) gefinancierd. Het budget voor die investeringen was afkomstig uit de reserves die de betreffende zorgverzekeraars nog ‘op de bank hadden staan’, aangevuld met het rendement op daarop.

De investeringen liepen uiteen van kleine (lokale) projecten van 1000 euro tot en met omvangrijke (landelijke) projecten waar meer dan 1 miljoen voor beschikbaar gesteld werd. Over het algemeen hebben de projecten een grote waarde gehad voor patiënten en klanten en voor de innovatie in de zorg.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen