Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Zilveren Kruis: essentiële veranderingen in zorg nodig

Zilveren Kruis wil met vijf belangrijke veranderingen de zorg klaar maken voor de toekomst. De zorgsector is volgens de verzekeraar toe aan meer samenwerking en vernieuwing; andere werkwijzen; nieuwe organisatie- en financieringsvormen binnen het huidige stelsel. De beweging naar meer gezondheid dichterbij voor iedereen en zorg op de juiste plek realiseren we alleen samen met partijen binnen en buiten de zorg, aldus Zilveren Kruis. In dat kader moet onder meer keuzerecht voor digitale zorg wettelijk vastgelegd worden.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De coronapandemie laat volgens Zilveren Kruis zien dat het zorgfundament stevig en solidair is. Ontwikkelingen in de samenleving en gezondheidszorg maken echter ook duidelijk dat vernieuwingen en verbeteringen écht nodig zijn. De grenzen van betaalbaarheid en beschikbaarheid van personeel zijn in zicht. Een aantal veranderingen kunnen ervoor zorgen dat we ook in de toekomst verzekerd zijn van goede, toegankelijke zorg.

Digitale zorg, innovatieve zorgconcepten

De kern van de noodzakelijke veranderingen is te omschrijven met de woorden: vernieuwing en samenwerking. Digitalisering en innovatieve zorgconcepten bieden mogelijkheden om de zorg slimmer te organiseren. Intensieve samenwerking is nodig. Zorgverzekeraars ontwikkelen samen met zorgaanbieders, gemeenten en cliënten- en patiëntenorganisaties per regio een gezamenlijke agenda. Een gedeelde visie en ambitie zijn belangrijke ingrediënten van zo’n agenda. Naast de samenwerking met andere partijen in de regio, kijkt Zilveren Kruis ook hoe verzekeraars onderling kunnen samenwerken om optimaal bij te dragen aan de juiste zorg op de juiste plek.

Vorige week riep directievoorzitter Georgette Fijneman van Zilveren Kruis daarom middels een manifest op tot reactie en gesprek over deze veranderingen. In het manifest noemt Zilveren Kruis vijf essentiële veranderingen die nodig zijn om gezondheid en zorg dichterbij te brengen: verbeter de gezondheid; intensiveer de samenwerking in zorgnetwerken; laat ouderen zo lang mogelijk thuis wonen; versnel de beweging van zorg naar huis en versterk de samenwerking tussen eerstelijns- en acute zorg.

De vijf veranderingen moeten moeten zorgen dat iedereen ook in de toekomst toegang heeft tot goede en betaalbare zorg. Veranderingen die leiden tot meer gezondheidswinst voor alle Nederlanders. Voor meer kwaliteit van leven én meer zorgkwaliteit. Voor meer maatwerk, meer preventie en minder zorgkosten. Veranderingen die in samenhang zorgen dat mensen de juiste zorg op de juiste plek ontvangen.

Digitale ondersteuning

Met name de beweging van zorg naar huist vergt digitale ondersteuning. Als de coronapandemie iets heeft versneld, dan is het wel het werken met digitale en online toepassingen. Beeldbellen is ingeburgerd. Bij jong en oud. Dit geeft volgens Zilveren Kruis vertrouwen dat ook in de zorgsector de digitale ontwikkelingen een extra boost kunnen krijgen. En hiermee de beweging om zorg naar huis te brengen. Dit moet met een aantal zaken dichterbij gebracht worden:

  • Door afspraken te maken met zorgaanbieders over een minimum norm voor de inzet van digitale consulten.
  • Door patiënten de keuze te geven om zorg te krijgen via de behandelwijze die het beste bij hen past. En een keuzerecht voor patiënten op digitale zorg wettelijke vast te leggen.
  • Door een landelijke dekking van ICT-infrastructuur en diensten voor volledige digitale gegevensuitwisseling van zorg en patiëntinformatie in de zorg.

Declaratiedata gebruiken

Verder kan intensivering van samenwerking in zorgnetwerken dichterbij gebracht worden door zorgkwaliteit snel inzichtelijk te maken met declaratiedata. De Nederlandse Hartregistratie (NHR), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Vektis zijn hiertoe een proefproject begonnen. Zij willen nieuwe inzichten halen uit declaratiedata om de kwaliteit en effectiviteit van dotterbehandelingen waar mogelijk te verbeteren. Met dit proefproject moeten zorgverzekeraars en medisch specialisten waardevolle ervaring op doen met het werken met data voor het verbeteren van de zorgkwaliteit van zorg. Bij succes wordt de werkwijze ook toegepast voor andere hartbehandelingen.

Zilveren Kruis droeg samen met medezorgverzekeraars CZ en Menzis eerder deze maand in een verkiezingspaper ingrediënten aan voor het volgende regeerakkoord om zorg betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief hoogstaand te houden, én om de volksgezondheid te verbeteren. Daarvoor is volgens hen fors meer inzet op preventie nodig. Ook moet er ruimte zijn voor regionale samenwerking en maatwerk. Ter ondersteuning moeten efficiënte, doelmatige digitale innovaties zo snel mogelijk landelijk beschikbaar komen. Via de zorginkoop is meer kruisbestuiving gewenst tussen regio’s met betrekking tot JZOJP en innovaties.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen