Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Zorg op afstand leidt tot minder zorgkosten bij COPD en hartfalen

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het inzetten van zorg op afstand voor patiënten met hartfalen en COPD leidt tot een aanzienlijke vermindering van het zorggebruik en de zorgkosten. Het effect van telemonitoring op de lange termijn bij deze patiënten is onderzocht onder supervisie van Niels H. Chavannes, LUMC en National eHealth Living Lab (NeLL).

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De afgelopen maanden zijn steeds meer ziekenhuizen en zorginstellingen gestart met het uitrollen van telemonitoring en e-health projecten voor het op afstand begeleiden van patiënten die lijden aan COPD en hartfalen. Die versnelling en uitbreiding werd grotendeels onder druk van de coronacrisis doorgevoerd. Het is goed nieuws dat de vermoedens, en eerdere ervaringen, dat telemonitoring en zorg op afstand een positief effect hebben op het zorggebruik en de zorgkosten nu door wetenschappelijk onderzoek bewezen is.

“De inzet van zorg op afstand naast reguliere zorg levert echt winst op voor patiënt, ziekenhuis en samenleving. Wij waren hiervan al langer overtuigd, maar het is mooi dat er nu wetenschappelijk bewijs onder ligt. Door inzet van digitale technologie gecombineerd met deskundige zorg op afstand, brengen we letterlijk de zorg thuis. Het is veilig en is fijner voor de patiënt”, zo vertelt Maarten van Rixtel, bestuurder van NAAST.

Tot 90 procent minder zorgkosten

Voor het wetenschappelijk onderzoek werden geanonimiseerde data gebruikt van patiënten van het Slingeland Ziekenhuis. De positieve effecten van telemonitoring en zorg op afstand die daaruit naar voren gekomen zijn, spreken voor zich. Daarbij valt overigens wel op dat de vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de zorgkosten bij patiënten met hartfalen beduidend groter is dan bij COPD patiënten.

Bij patiënten met hartfalen daalde het aantal ziekenhuisopnames en dagen dat ze in het ziekenhuis verbleven met 65 procent. De daling van de zorgkosten kwam zelfs uit op 90 procent. Voor COPD patiënten bleef het aantal ziekenhuisopnames en dagen die ze in het ziekenhuis doorbrachten onveranderd. Toch zorgde de inzet van telemonitoring en zorg op afstand ook bij die groep voor een vermindering van de zorgkosten met 54 procent.

Patiënten tevreden over zorg op afstand

De meetgegevens die patiënten met COPD of hartfalen thuis met een zogenoemde ThuisMeetApp zoals cVitals of Lusci doen, worden door verpleegkundigen van NAAST beoordeeld. Indien afwijkende resultaten geconstateerd worden, dan neemt de verpleegkundige via beeldbellen contact op met de betreffende patiënt. Indien nodig, bijvoorbeeld voor het aanpassen van medicatie, wordt de patiënt doorverwezen naar een verpleegkundig of medisch specialist. Behalve het monitoren van meetgegevens kan de verpleegkundige de patiënt op afstand ook begeleiden bij het aanpassen van de leefstijl of gewoon even als luisterend ook dienen.

COPD patiënten en patiënten met hartfalen die op afstand begeleid en gemonitord worden, hebben een veel positiever beeld van het ziekenhuis waar ze behandeld worden. In dit geval dus het Slingeland. De zogenoemde Net Promotor Score (NPS) laat zien in hoeverre een patiënt zijn of haar ziekenhuis zou aanbevelen bij anderen.

De NPS-scores liggen voor COPD en hartfalen patiënten van het Slingeland een stuk hoger bij hen die op afstand begeleid worden door verpleegkundigen van NAAST. Hartfalen patiënten geven een NPS-score van +55 en COPD patiënten beoordelen het Slingeland en NAAST met een NPS-score van +54. Voor beide patiëntgroepen liggen die scores een flink stuk hoger dan de scores die COPD en hartfalen patiënten geven die niet op afstand gemonitord en begeleid worden. Bij patiënten met hartfalen ligt de score 10 punten hoger en bij COPD patiënten is dat zelfs 15 punten.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen