Zuyderland kiest óók voor berichtenfunctie BeterDichtbij

27 februari 2024
BeterDichtbij
Apps
Nieuws

De app van BeterDichtbij is al bij 50 zorgorganisaties en 750.000 Nederlanders in gebruik om op eenvoudige wijze contact te houden met zorgverlener. Zuyderland Medisch Centrum, met locaties in Sittard-Geleen, Heerlen, Brunssum en Kerkrade, zet deze communicatietool al langer in voor beeldbelconsulten. En nu breidt het ziekenhuis uit met de berichtenfunctionaliteit van Beterdichtbij.

Zuyderland zet structureel in op digitalisering, om zo zorg toegankelijker te maken voor patiënten en zorgverleners. De ziekenhuisorganisatie werkt hierbij met met een speciale programmaorganisatie om alle initiatieven op het gebied van digitalisering onder eenduidige regie te brengen en de patiëntervaring te verbeteren. Het bijzondere aan de opzet die in Zuid-Limburg wordt gekozen is dat de functionele behoefte expliciet centraal staat. Ofwel: ‘Waar kan binnen bestaande zorgpaden digitalisering worden toegepast en hoe wordt ervoor gezorgd dat er breed draagvlak is?’

Digitaliseringsstrategie

In het kader van die doordachte digitaliseringsstrategie is het Zuid-Limburgse ziekenhuis ook gestart met de implementatie van BeterDichtbij, de landelijke communicatiedienst van en voor de zorg. Het ziekenhuis was al eerder gestart met digitale consulten via deze app, maar kiest nu dus ook voor de berichtenfunctionaliteit. De eerste afdelingen zijn succesvol van start gegaan en het is de ambitie om BeterDichtbij uiteindelijk ziekenhuisbreed beschikbaar te stellen.

Laagdrempelig contact met zorgverleners mogelijk maken voor patiënten die dat willen. Dat is de inzet van Zuyderland met de uitrol van de BeterDichtbij app, die in 2023 een mijlpaal bereikte met liefst 19 miljoen digitale gesprekken. De aanpak is vooruitstrevend: alle afdelingen die starten, doen dat direct voor alle patiënten en nodigen hen meteen automatisch uit voor de app via een slimme koppeling met het elektronische patiëntendossier (EPD). Patiënten kiezen vervolgens zelf of zij gebruik willen maken van deze communicatietool. En is er sprake van spoed, dan bellen zij met het noodnummer of het ziekenhuis.

BeterDichtbij ingebouwd in zorgpad

Een voorbeeld is de afdeling urologie, waar de communicatie nu hoofdzakelijk via BeterDichtbij verloopt. Het zorgpad is zodanig ingericht dat patiënten altijd de juiste informatie op het juiste moment ontvangen, via een kort berichtje met eventueel link of bestand erbij via BeterDichtbij. Naast urologie is ook het oncologisch dagcentrum gestart met digitaal contact via BeterDichtbij en ook zetten de eNurses van het Zuyderland de Control Center al volop in voor het contact met patiënten die vanuit huis gemonitord worden.

Verdere uitrol in 2024

In de loop van 2024 sluiten ook alle andere afdelingen aan op BeterDichtbij. In voorbereiding hierop  is inmiddels het DigiPunt Zuyderland ingericht. Dit kan worden bereikt in de centrale hal van de ziekenhuislocaties in Sittard-Geleen en Heerlen maar ook via de website, mail en telefoon. Dit nieuwe tool is er voor alle vragen over digitale zorg van zowel patiënten als zorgverleners. Het ziekenhuis wil zo, voor iedereen die daar behoefte aan heeft, de mogelijkheid bieden om digitale zorg te gebruiken. Tevens ondersteunt het DigiPunt ook de afdelingen, bijvoorbeeld door praktische vragen van patiënten over apps en andere digitale middelen voor de afdelingen te beantwoorden.