BeterDichtbij succesvol met 1,9 miljoen digitale gesprekken in 2023

4 januari 2024
beterdichtbij
Apps
Nieuws

BeterDichtbij blikt terug op 2023 en ziet een jaar waarin deze slimme communicatietool razendsnel schaalgrootte heeft bereikt. Inmiddels maken al ruim 50 grote zorgorganisaties en meer dan 25.000 zorgprofessionals met deze app contact met patiënten en cliënten. Het aantal gebruikers is gegroeid met 57% en bedraagt nu bijna 700.000. Het communicatieplatform in de gezondheidszorg is zodoende een spil geworden in de digitale communicatie tussen zorgprofessionals en patiënten. Dat komt omdat deze pragmatische digitale optie de communicatie versterkt en zodoende leidt tot minder behoefte aan traditionele consulten.


Digitaal contact wordt in de praktijk steeds meer een vanzelfsprekende vorm van contact. Omdat het op eenvoudige wijze kan en altijd precies op het juiste moment. Steeds meer ziekenhuizen implementeren een digitale strategie waarbij het patiëntenportaal en BeterDichtbij de twee centrale diensten zijn voor alle patiënten: het portaal voor inzichten in alle afspraken, verslagen en het behandeltraject en BeterDichtbij voor de communicatie en het versterken van andere digitale diensten zoals thuismeten of voorlichting.

In sommige ziekenhuizen, zoals bij Ikazia, worden patiënten zelfs inmiddels op alle poliklinieken, zodra ze zich daar melden, standaard uitgenodigd om BeterDichtbij te gebruiken. Het gebruik van de app leidt volgens betrokkenen van het communicatieplatform BeterDichtbij in het algemeen tot gemak en nieuwe mogelijkheden tot snellere geruststelling van patiënten. Tevens kan er efficiënter worden gewerkt en ontstaat er meer werkplezier.

BeterDichtbij Collega

Ook buiten de ziekenhuismuren vindt BeterDichtbij steeds beter zijn weg. Thuiszorgorganisaties en revalidatiecentra hebben het platform ook omarmd en dat heeft ook daar geresulteerd in een verbeterde patiëntenzorg. Een andere mijlpaal in 2023 was de introductie van BeterDichtbij Collega. Het gaat hier om een dienst die zorgt voor veilige en efficiënte communicatie tussen zorgprofessionals onderling. In het veld bleek er namelijk veel behoefte te zijn aan een nationaal platform dat met name de vele telefonische contacten tussen collega’s grotendeels kon vervangen.

Slimme integraties en inclusie

De samenwerking met belangrijke partners in de gezondheidszorg, zoals ChipSoft, Luscii in de ziekenhuizen en Uw Zorg Online (eerstelijnszorg) is in 2023 uitgebreid. Met verdere integraties en koppelingen wordt het voor zorginstellingen steeds eenvoudiger om BeterDichtbij breed beschikbaar te stellen. Met een verdere integratie met Zorgplatform van ChipSoft wordt het voor ziekenhuizen nog makkelijker om BeterDichtbij automatisch aan alle patiënten aan te bieden, geïntegreerd in het zorgpad. Daarbij is een integratie van BeterDichtbij in het ChipSoft patiëntenportaal in voorbereiding. Met Uw Zorg Online is een eerste koppeling gemaakt, waarmee patiënten in de Uw Zorg Online app eenvoudig naar de BeterDichtbij app kunnen en vice versa. Een belangrijke stap naar meer digitale samenwerking tussen de eerstelijns- en tweedelijnszorg.

Digitale inclusie

Aan de toegankelijkheid van de BeterDichtbij app is ook hard gewerkt, teneinde meer digitale inclusie mogelijk te maken. Zo zijn er investeringen gedaan in de app voor mensen met een visuele of motorische beperking en zijn er meer instructievideo’s te vinden voor laaggeletterden. Bovendien zijn de verschillenden services op de app nu beschikbaar in het Arabisch, Turks en Engels, teneinde ook
niet-Nederlandstalige patiënten goed te kunnen ondersteunen.

Het delen van info lukt nu nog beter, dankzij de integratie van betrouwbare platforms zoals kanker.nl, waardoor patiënten direct toegang hebben tot informatie over kankerbehandelingen en het leven met deze ziekte. Terugkijkend op 2023 is het zeker dat deze app in een grote behoefte voorziet en een nationale standaard is geworden voor effectieve zorgcommunicatie. Dit blijkt ook uit het feit dat er in 2023 al meer dan 1,9 miljoen gesprekken zijn gevoerd via BeterDichtbij!