AI innovatiemissie naar India voor betere kankerzorg

24 januari 2024
Kankerzorg innovatie
Innovatie
Nieuws

Net als in Nederland levert de ziekte kanker ook in India hoge sterftecijfers op. Mogelijke toepassingen in het digitale domein kunnen belangrijke oplossingen leveren om de zorg bij kanker te verbeteren. Beide landen willen gaan samenwerken en daarom ondernam een Nederlandse delegatie eind 2023 de innovatiemissie ‘Data for Better Health in Oncology’ naar India. Een van de doelen is om nieuwe samenwerkingsverbanden te verkennen op het gebied van data, machine learning en Artificial Intelligence (AI).

Om bestaande en toekomstige gezamenlijke onderzoeksprogramma’s met India te verbeteren of op te zetten, organiseerde RVO in opdracht van EZK en VWS en de Indiase ambassade de innovatiemissie Data for Better Health in Oncology. Een Nederlandse delegatie reisde onlangs van Delhi naar Pune en Mumbai om vooraanstaande overheidspartijen, medische centra en IT-bedrijven te bezoeken en symposia bij te wonen. De delegatie bestond uit twintig experts van Nederlandse topuniversiteiten, bedrijven en partijen zoals KWF Kankerbestrijding, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Nederlands Kanker Instituut (NKI), NWO en ZonMw.

AI en machine learning

De innovatiemissie verkende de mogelijkheden om onderzoeksvragen en bijbehorende data in gecodeerde en privacy-vriendelijke vorm te verzamelen zonder dat het internationaal delen van data aan de orde is. Verder werden inzichten verkregen in hoe AI en machine learning kunnen worden gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn voorspellende modellen die artsen helpen om beter geïnformeerde beslissingen te nemen over de diagnose, prognose en behandeling van kanker. Verder werd er gepraat over toepassingen die zorgen voor een aanzienlijk versnelde diagnostiek in laboratoria.

Verbeterde kankerzorg India

Het internationaal delen van inzichten kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe diagnostiek en behandelstrategieën. Dit draagt bij aan de verbetering van de zorg bij kanker en aan een efficiënter georganiseerde gezondheidszorgsector. Zo heeft India bijvoorbeeld zeer gespecialiseerde ziekenhuizen en wordt er veel geïnvesteerd in onderzoek, geavanceerde behandelingen en diagnostiek in het oncologiedomein.

Technologische ontwikkelingen zoals AI dragen bij aan de verbeterde zorgverlening. Het land bouwt met haar 1.4 miljard inwoners aan een nationale infrastructuur voor medische data en zet grote stappen in het primaire gebruik van data. Nederland en Europa zijn op hun beurt juist sterk op het gebied van databeleid en data-uitwisselingsprincipes waaronder datatransparantie en dataherbruikbaarheid. Meer hierover zal ook tijdens het 3-daagse ICT&health congres in mei voor het voetlicht worden gebracht.

Kennis- en Innovatieagenda

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het Indiase ministerie van Wetenschap en Technologie (DST) sloten in 2008 een overeenkomst op het gebied van wetenschap, technologie en innovatiesamenwerking. In 2014 werd daaraan een overeenkomst bij op het gebied van gezondheid met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) toegevoegd. Op basis hiervan is er een gezamenlijke Kennis- en Innovatieagenda tussen EZK en verschillende Indiase departementen opgesteld.

Regionale samenwerking

Samenwerking op het gebied van oncologie wordt ook binnen de landsgrenzen vaker gezocht. Zo zorgt netwerk OncoNoVo+ voor regionale vernieuwing in de oncologische zorgverlening. De recente oprichting van OncoNoVo+, is een belangrijke ontwikkeling in de kankerzorg binnen Noord-Holland en Flevoland. Deze samenwerking, met onder meer het Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam UMC, BovenIJ en acht andere ziekenhuizen, werd in november bekrachtigd tijdens een feestelijk symposium.

"Ons doel is om de toekomstige kankerzorg niet alleen goed en toegankelijk te houden, maar ook om innovatie te bevorderen," verduidelijkt bestuursvoorzitter van BovenIJ en avondvoorzitter tijdens het symposium, Edwin van der Meer.