Eerste astmakits met smartwatch voor kids

4 mei 2023
smartwatch
Monitoring
Nieuws

Om de zorg voor kinderen met astma nog beter te maken, hebben het kinderlongteam en het Innovatielab van Zuyderland samen een oplossing voor thuismonitoring en virtuele coaching ontworpen: ‘Zuydie thuis, astmazorg voor kinderen, zo thuis mogelijk.’ Eind april 2023 kregen in het kader van betreffende studie al een aantal kinderen tussen de 6 en 18 een eigen astmakit. Dankzij de inhoud van deze box, een spirometer en een Fitbit smartwatch, kunnen de kinderen via een app zelf hun astma in de gaten houden maar ook virtuele coaching krijgen tijdens een aanval.

Samen met het MosaKids kinderziekenhuis Maastricht onderzoekt Zuyderland of dit project straks een gezamenlijk vervolg krijgt voor álle kinderen met astma in Zuid-Limburg. Zeker is dat de eerste kinderen met veel enthousiasme met hun eigen astmakits in de hand naar huis zijn gegaan.

Het  kinderlongteam laat op de website Zuyderland weten: "Samen met data-analisten van Zuyderland hopen we al doende patronen te gaan herkennen in de aanloop van astmaklachten, om zo adequater en mogelijk ook preventief te kunnen behandelen. Landelijk gezien, zou dit echt een unieke combinatie van digitale monitoring en coaching voor kinderen met astma zijn en een mooie aanvulling op onze huidige astmazorg.”

Concept thuismonitoring populair

Het concept van thuismonitoring ontwikkelt zich in de zorg met succes en past uitstekend in het kader van het IZA, waar onder meer passende zorg en digitalisering sleutelwoorden zijn. Er zijn dan ook in steeds meer ziekenhuizen voorbeelden te vinden die thuismonitoringsboxen voor verschillende aandoeningen uitreiken. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Nationaal eHealth Living Lab hebben bijvoorbeeld een HealthBox voor patiënten met het metabool syndroom gelanceerd. Betreffende HealthBox is ontworpen in samenwerking met patiënten en zorgverleners en bestaat concreet uit een virtuele coach en thuismeetapparatuur.

Inzet smartwatch

Een trend is dat bij thuismonitoring steeds vaker smartwatches worden ingezet. Een geavanceerde smartwatch kan bijvoorbeeld helpen om een betrouwbaar beeld te krijgen van hoe het thuis met mensen met de ziekte van Parkinson gaat. Ook worden steeds vaker hartritmestoornissen via een smartwatch op afstand gemonitord. En nu wordt bij Zuyderland dus ook een slim horloge ingezet om kinderen met astma virtueel te ondersteunen.

Met de speciae Fitbit smartwatch kan onder meer de hartslag, activiteit en slaap gemonitord worden. Op die manier kan dit horloge ouders en kinderen gaan ondersteunen om klachten zelf (nog) beter te herkennen en zo vroegtijdig te handelen. De smartwatch is een onderdeel van een thuismonitoringsprogramma van Zuyderland, dat samen met ontwikkelaar Luscii tevens een speciale thuismeet app ontwikkelde.  

Hoogstaande thuismonitoring

De betreffende app wordt gecombineerd met een spirometer, een apparaat waarmee kinderen thuis hun longfunctie meten. Alles bij elkaar is er een platform ontstaan dat voortdurende thuismonitoring biedt tijdens een stabiele astmaperiode, maar ook virtuele coaching tijdens een astma-aanval. Tevens biedt de veel informatie over astma en geeft hij adviezen over wat je bij klachten kunt doen.

Dat is geen overbodige luxe, want astma komt bij kinderen veel voor. Het gaat concreet om vijf tot tien procent van hen en het is daarmee zelfs de meest voorkomende chronische ziekte kinderen. Ook binnen Zuyderland komt elk jaar een aanzienlijk aantal kinderen naar de Spoedeisende Hulp of spoedpoli vanwege een astma-aanval en er zijn ook veel kinderen in het ziekenhuis onder behandeling. Het kinderlongteam vindt het belangrijk dat al deze patiënten niet worden belemmerd door hun astma en hoopt dat deze studie met hoogstaande thuismonitoring ze daarbij gaat helpen.