Eerste organisaties voldoen aan alle VIPP 5 modules

vr 30 juni 2023 - 08:58
VIPP 5
Databeschikbaarheid
Nieuws

De eerst zorgorganisaties voldoen aan alle drie de VIPP 5 modules. Op 6 juni was er bijvoorbeeld goed nieuws bij ziekenhuis Tjongerschans, dat als eerste medisch specialistische instelling voldeed aan de eisen van het programma. Op 29 juni volgde Radboudumc als eerste UMC dat officieel voldoet aan VIPP 5. Dit programma is speciaal opgezet om de digitale informatie-uitwisseling met de patiënt via een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) en tussen ziekenhuizen onderling te verbeteren.

Ziekenhuis Tjongerschans en Radboudumc zijn koplopers bij het realiseren van het VIPP 5 programma en staan zelfs in de top 5 van alle zorgorganisaties op dit gebied. Beide ziekenhuizen zijn nu in staat om digitaal informatie uit te wisselen met PGO’s conform het MedMij afsprakenstelsel. Ook hebben ze allebei aangetoond dat ze de Basisgegevensset Zorg (BgZ) digitaal met andere zorginstellingen kunnen uitwisselen en verschillende secties van de BgZ kunnen hergebruiken.

PGO & facts

VIPP 5 richt zich onder meer op soepel werkende PGO’s, die langzaam maar zeker in Nederland hun intrede doen. Minister Kuipers van VWS wil zelfs dat al in 2025 een groot aantal van deze persoonlijke gezondheidsomgevingen goed gevuld zijn. Een persoonlijke gezondheidsomgeving is een digitale omgeving (website of app) waarin een patiënt zijn gezondheidsgegevens vanuit verschillende bronnen op één online plek kan verzamelen, beheren en delen met anderen. Dit kunnen onder andere gegevens over voeding zijn, medicatie maar ook over uitslagen van medisch onderzoek. De gegevens zijn afkomstig van bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis, de fysiotherapeut en van de patiënt zelf die bijvoorbeeld eigen meetgegevens op de PGO kan zetten.

VIPP5

Het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional 5 (VIPP 5) stimuleert digitale gegevensuitwisseling tussen patiënt en de medisch specialistische zorgaanbieder via Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO’s) en tussen medische specialistische zorgaanbieders onderling. Via VIPP 5 kregen zorginstellingen subsidie om gezondheidsgegevens uit het medisch dossier van patiënten via een PGO beschikbaar te stellen. In totaal doen ruim tweehonderd instellingen mee aan het programma. 

Audits

Zowel Tjongerschans als Radboudumc haalden de drie modules binnen na het doorstaan van een aantal audits. Een woordvoerder van Radboudumc vertelt: “Met het behalen van module 3 van VIPP 5 kunnen we nu ook vanuit het Radboudumc digitaal de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en correspondentie uitwisselen met andere Epic ziekenhuizen en met Maasziekenhuis Pantein. Dit heeft als voordeel de zorgverlener de informatie niet meer hoeft over te typen, eerder beschikt over de juiste medische gegevens en dat de patiënt niet bij elke zorgverlener hetzelfde verhaal hoeft te vertellen.”

Meer zorginstellingen klaar voor VIPP 5

Inmiddels geven meerdere zorginstellingen aan dat zij gereed zijn met de drie VIPP 5-modules en in afwachting zijn van hun auditverslag. Het programmateam verwacht dan ook binnenkort te kunnen melden dat steeds meer instellingen VIPP 5 hebben afgerond. En dat is een belangrijke stap vooruit in de richting van een gestandaardiseerde landelijke gegevensuitwisseling in de zorg.