Snellere medicatieverificatie dankzij AI in ZGT

23 april 2024
AI
Nieuws

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) heeft artificial intelligence (AI)-technologie ontwikkeld om apothekersassistenten op de spoedeisende hulp (SEH) sneller te kunnen helpen bij de medicatieverificatie. De AI-tool selecteer SEH-patiënten die een grote kans hebben op een daaropvolgende ziekenhuisopname. Voordat deze patiënten kunnen worden opgenomen, moet er medicatieverificatie plaatsvinden door de apothekersassistenten. Met behulp van de AI-screening kunnen de apothekersassistenten direct naar de goede patiënt en wordt hun inzet op de SEH optimaal benut.

Jaarlijks worden er 30.000 patiënten op de spoedeisende hulp (SEH) van ZGT opgenomen. Dat komt neer op ongeveer 86 patiënten per dag. Ongeveer veertig procent van de patiënten wordt vervolgens opgenomen in het ZGT. Met behulp van een door ZGT ontwikkelde artificial intelligence-technologie kunnen de apothekersassistenten op de SEH voortaan binnen tien minuten zien welke patiënten de grootste kans hebben op een ziekenhuisopname. Die groep heeft prioriteit bij het verifiëren van de medicatie. Het AI-model wordt vanaf februari 2024 gebruikt op de SEH.

AI-dashboard

De nieuwe AI-tool wordt ook gedeeld met het beddenregiecentrum van het ziekenhuis. Daardoor kan ook daar eerder een bed worden gereserveerd op de afdeling. Ook de afdelingsverpleegkundige krijgt eerder informatie binnen over spoedopnames zodat zij de aankomende werkzaamheden beter kunnen plannen. Doordat de medicatieverificatie nu bij de juiste patiënten kan worden ingezet en er een tijdig een bed voor de patiënt is geregeld, is de verwachting dat de doorstroom van patiënten de spoedeisende hulp naar de kliniek.

Prehospitale zorg

AI wordt ook ingezet bij zogeheten ‘prehospitale zorg’. Prehospitale zorg is zorg die voorafgaand aan de zorg door het ziekenhuis wordt verleend. Ambulancezorg is een voorbeeld van prehospitale zorg die buiten de muren van een zorginstelling plaatsvindt.

Ook bij die vorm van zorg is de inzet van AI veelbelovend. Er kunnen daardoor sneller beslissingen worden genomen. Het ontwikkelde OSISP-algoritme kan bijvoorbeeld helpen bij het verbeteren van beslissingen in ambulances. Met name als het gaat om een snelle beoordeling van de ernst van verwondingen.

AI in het triageproces

Het gebruik van AI in het triageproces is niet nieuw maar heeft zonder meer toekomst. Zo hebben 'Huisartsen in Nederland' al een vakjuryprijs gewonnen met hun slimme triagesoftware, die patiëntflow management optimaliseert. Ook in ziekenhuizen, zoals het Tel Aviv Sourasky Medical Center wordt AI ingezet in triageprocessen. Bijvoorbeeld door een aangepaste versie van ChatGPT in te zetten.