Gegevensset MDO inbouwen in eigen EPD

Binnen het programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ wordt gewerkt aan standaarden. Het gaat om generieke gegevens die eenmalig worden geregistreerd, waarna ze meervoudig kunnen worden gebruikt. Een voorbeeld is de nieuwe Gegevensset MDO, een set generieke gegeven die nodig is voor multidisciplinair overleg (MDO). Deze landelijke basisset kunnen ziekenhuizen in hun eigen EPD inbouwen.

De ‘Gegevensset MDO Aanmelding en Verslag’, zoals de set voluit heet, is een coproductie van IKNL met het project Data Delen Midden Nederland (DDMN) van Oncomid. Deze vorm van standaardisatie sluit uitstekend aan bij de bedoeling van Wegiz en EDHS. Bijzonder is dat er expliciet een standaard wordt ontwikkeld voor het digitaal eenduidig vastleggen van multidisciplinair overleg.

De Gegevensset MDO is geïmplementeerd bij zes ziekenhuizen van Oncomid. Er wordt vanuit verschillende EPD’s ook al druk getest. In januari 2023 wordt de nieuwe inrichting van de systemen aan de gebruikers voorgelegd. Het is de bedoeling dat in de loop van het eerste kwartaal van 2023 het voor de eerste keer de nieuwe werkwijze van registreren van een MDO voor urologische oncologie kan worden uitgevoerd.

Landelijke basisset

Het betreft hier de standaardisatie van een set generieke gegevens die je altijd nodig hebt voor een regionaal multidisciplinair overleg (MDO). Belangrijk is dat de landelijke basisset door ziekenhuizen in hun eigen EPD ingebouwd kan worden. Voor de verschillende MDO’s kunnen ze die basisset aanvullen met tumor-specifieke informatie.

De gegevensset MDO bestaat grofweg voor twee derde uit items uit de GOA (Gegevensset Oncologie Algemeen). Verder staat er info die van belang is voor een goed georganiseerd MDO zoals de naam van de aanmelder, de vraagstelling en het MDO-verslag.

Tijdwinst door Gegevensset MDO

Het implementeren van deze generieke gegevensset in het EPD zorgt voor tijdwinst en een hogere kwaliteit van gegevens. De foutmarge neemt af omdat gegevens niet langer meer handmatig hoeven te worden verzameld. Bovendien kunnen alle deelnemers aan het multidisciplinair overleg informatie voorafgaand én tijdens het overleg inzien.

Het realiseren van de nieuwe MDO-standaard gebeurt in nauwe samenwerking tussen verschillende partijen. Marieke Vissers en Roos van Eijk van het team Connected Care van UMC Utrecht werkten samen met Lonneke Vermeulen (Klinisch Informaticus bij IKNL) en Michael van der Zel (UMCG) van het programma Regionale oncologienetwerken ruim een jaar aan de totstandkoming van de gegevensset.

Werken aan een MDO-standaard

Marieke Vissers vertelt op de website van IKNL: ‘Om het MDO-proces beter te ondersteunen, wilden we een standaard gegevensset voor het regionale MDO ontwikkelen, die ook landelijk bruikbaar is. Met name een standaard aanmeldingsprocedure en verslaglegging waren daarbij belangrijk. Elk ziekenhuis moet de set kunnen implementeren, ongeacht het EPD waarmee het werkt.’

Om dit te verwezenlijken werden alle beschikbare landelijke en lokale aanmeld- en verslagformulieren naast elkaar gelegd en vergeleken. Roos van Eijk vertelt: ‘Als uitgangspunt namen we de items uit de aanmelding en het verslag van de regionale MDO´s van urologie, gynaecologie, upper GI en HPB binnen Oncomid. Vervolgens hebben we de items geselecteerd die echt nodig zijn om een MDO te voeren.’

Gegevensset MDO landelijk toepasbaar  

Om er voor te zorgen dat de set ook geschikt is voor landelijk gebruik, werd deze goed afgestemd met de GOA en de Blauwdruk Optimaal MDO, ontwikkeld vanuit Radboudumc. In die blauwdruk staat wat er minimaal in een MDO moet zitten.

Lonneke Vermeulen: ‘Samen met de mensen van het thema ´Gegevenssets oncologie´ kwamen we tot een generieke set die aangevuld kan worden met tumorspecifieke items. Deze set legden we voor aan betrokkenen en vervolgens kwamen er uit het veld nog wensen naar voren. Zo was er bijvoorbeeld de vraag om onderscheid te kunnen maken tussen een lokaal, regionaal en landelijk MDO.’

Gegevens rechtstreeks uit EPD

Het eindresultaat is de generieke Gegevensset MDO. Door deze basisset aan te vullen met tumorspecifieke informatie naar keuze, kan iedere tumorwerkgroep of  ieder netwerk specifieke gegevenssets samenstellen die de eigen MDO’s optimaal ondersteunen.

Vermeulen en Van der Zel zorgden er voor dat de gegevens uit de set ‘gemapt’ werden met zorginformatiebouwstenen (zibs). Zodoende is het mogelijk om relevante gegevens voor het MDO rechtstreeks uit het elektronisch patiëntdossier (EPD) te halen, mits deze gegevens gestandaardiseerd zijn vastgelegd in het zorgproces volgens de principes van Registratie aan de bron.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
Volg jij ons al?