Geriatrische revalidatie gebaat bij technologie en innovatie

4 oktober 2022
lectoraat-1-1
Onderzoek
Nieuws

Innovaties en digitale zorg kunnen behulpzaam zijn bij de revalidatie van oudere kwetsbare mensen. Op de vraag hoe die modernisering er in de praktijk uit kan zien, legt Dr. Marije Holstege, sinds kort bijzonder lector Geriatrische revalidatie bij Hogeschool InHolland, zich toe. Het gaat dan bijvoorbeeld om praktijkonderzoek omtrent de mogelijkheden om mensen, na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, zo optimaal en duurzaam mogelijk te laten revalideren met behulp van innovatieve interventies zoals digitale zorg.

De groep ouderen die na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname moet revalideren groeit en de personeelskrapte neemt tegelijkertijd toe. Ook de groep van zogeheten geriatrische revalidanten neemt toe. Het gaat hier om kwetsbare mensen die bijvoorbeeld door een val of een beroerte in het ziekenhuis terechtkomen. Na de acute behandeling volgt vaak wekenlange multidisciplinaire revalidatie op een daarvoor gespecialiseerde revalidatieafdeling. Daarna is het belangrijk dat ze optimaal en duurzaam kunnen herstellen om terug te keren naar de eigen leefomgeving.

Toename technologische opties

Inzet van technologie en innovaties kan op tal van wijzen helpen om deze groep ouderen optimaal te laten revalideren. De mogelijkheden om technologie en digitale zorg in te zetten bij geriatrische revalidatie groeide de afgelopen jaren snel. Die ontwikkeling kan onder meer zorgverleners en revalidanten ondersteunen bij geriatrische revalidatie.

Gemiddeld genomen is thuis de beste plek om verder te revalideren, want daar kunnen mensen hun dagelijkse activiteiten uitvoeren in een vertrouwde omgeving. Digitale zorg kan hen daarbij zeker helpen. Een ergotherapeut kan bijvoorbeeld activiteitensensoren en online coaching (via beeldbellen) inzetten om revalidanten op afstand te ondersteunen bij de ergotherapie. Uit promotieonderzoek, dat het nieuwe lectoraat van Marije Holstege ondersteunt, lijkt zelfs de conclusie getrokken te kunnen worden dat revalidatie vanuit huis even effectief en mogelijk kostenefficiënter is dan klinische revalidatie. De lector vertelt: “Daar is dan wel wat voor nodig, zoals bijvoorbeeld de inzet van beeldzorg en revalidatie-apps die op een blended manier geïntegreerd worden in de behandeling. Daarnaast is er veel te winnen door een betere samenwerking in de zorgketen: van ergo-, fysio- en oefentherapeuten tot de verpleging, wijk- en thuiszorg, medici en diëtisten.”

Nieuwe lectoraat Geriatrische Revalidatie  

Het nieuwe lectoraat Geriatrische revalidatie van Marije Holstege wil expliciet aansluiten bij de nieuwste inzichten en technologie. Het lectoraat is ingesteld door zorgorganisatie Omring en maakt deel uit van het bestaande lectoraat Gezondheid en Welzijn van Kwetsbare Ouderen. Het lectoraat wil nieuwe kansen bieden voor het ontwikkelen van duurzame en innovatieve geriatrische revalidatie. Dit gebeurt onder meer door oplossingen op basis van digitale zorg, blended care, innovatieve interventies en interprofessionele samenwerking nader te onderzoeken.

Jolanda Buwalda, voorzitter Raad van Bestuur Omring vertelt: “Deze samenwerking is uniek en geeft een extra stimulans om praktische wijsheid te combineren met onderzoek. Vanuit het perspectief van gezondheid en welzijn willen wij de Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) toekomstbestendig ontwikkelen. Hierbij is het belangrijk dat ere rekening wordt gehouden met de complexe omstandigheden van een krappe arbeidsmarkt en de beperkte financiële mogelijkheden. Vindingrijkheid en innovatie zijn dus essentieel.”

Samenwerken aan praktijkgericht onderzoek

Studenten, medewerkers van Omring, studenten en docenten van Hogeschool InHolland gaan nauw samenwerken in het praktijkgerichte onderzoek van het lectoraat. Omring en Hogeschool InHolland werken nu al samen in het Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@home. Marije Deutekom, lid van College van Bestuur Inholland: “Het is essentieel om de samenwerking met de praktijk op te zoeken wanneer we werken, leren en onderzoeken vanuit maatschappelijke opgaven. Deze samenwerking tussen Omring en Inholland is daar een mooi voorbeeld van, met grote meerwaarde voor de toekomst.”