Goede voornemens 2019

di 8 januari 2019 - 14:20
voornemens-2019
Digitalisering
Blog

Wat zijn zaken die op ICT- en digitaal gebied in de gezondheidszorg in 2019 zeker moeten gaan plaatsvinden? In deze blog ga ik op mijn persoonlijke top 10 in. Daarbij gaat het niet om technologie alleen, maar veel meer om de ontwikkelingen er om heen. Verduurzaming bijvoorbeeld, of realistisch omgaan met privacy.

  1. Maak nu eens echt serieus werk van duurzame geneeskunde. Dat omvat meer dan alleen zuinig omgaan met energie, water en de koffiebekertjes. Duurzame geneeskunde richt zich met name op verantwoord en efficiënt medicijngebruik en het uitbannen door slecht milieubeleid veroorzaakte ziektebeelden. Schrijf de medicatie op maat voor de cliënt voor. Niet maar uitproberen of het wellicht helpt en of de bijwerkingen meevallen. Maak met behulp van beslissingsondersteunende data de juiste patiëntprofielen en niet op basis van de belangen van de farmaceutische industrie. Laat de nadelige kosten van megastallen, fijn stof, werkstress en klimaatsverandering niet op het medische bordje belanden. Een miljardenschade aan de volksgezondheid toebrengen en vervolgens luidkeels gaan klagen over de stijgende zorgkosten. Neem stelling tegen de veroorzakers in plaats van alleen te cureren!
  2. Wees bij het hanteren van de privacy niet roomser dan de paus. De mening en wel overwogen toestemming in het belang van de patiënt zijn in deze leidend. Niet allerlei bizarre en verstikkende regeltjes. En zeker niet wanneer ‘privacy kills the patient’ en andere onwerkzame situaties.
  3. Zeg datasystemen die niet onderling kunnen communiceren, zich niet slim laten doorzoeken en niet gebaseerd zijn op een containerconcept, de wacht aan. Gewoon niet meer tolereren in ons huidige tijdperk van e-health. Hetzelfde geldt voor de monopolies van softwarehuizen waarbij je voor simpele uitbreidingen een vermogen dient te betalen. Maatschappelijk beslist niet meer verantwoord. De ICT dient zich hiervoor te schamen.
  4. Geef kunstmatige intelligentie in het medische zoek-, diagnose en behandelproces de plaats die het verdient. Het gaat bij AI allang niet meer om een futuristische gimmick. Wel om een tool of the trade die tijd en geld kan besparen, betrouwbaarder en alerter kan zijn dan de dokter zelf en vaak meer ziet dan de aanvankelijke zoekopdracht inhield. Behalve om meer kwaliteit van zorg en horende bij de eigen professionaliteit van optimale zorgverlening kan het binnenkort ook als een kunstfout gezien worden om bewezen AI niet voor diagnostiek en behandeling in te zetten.
  5. De patiënt / cliënt omarmt al e-health. Nu de zorgverlener nog! Die blijft achterlopen en zo diens reserves houden. Dat geeft tweespalt: cliënten die het dan zelf wel aanschaffen en de kwetsbaren die niet de benodigde zorg krijgen omdat de zorg verleners aarzelen en/of onvoldoende op de hoogte zijn.
  6. Decentraliseer de e-zorg. Biedt deze aan op de plaats, maat tijd en in acceptabele vorm van de afnemer. En dat is voor 80-90 procent van de preventieve en curatieve gevallen thuis met een veel grotere mate van zelfstandigheid en kwaliteit van leven. Alleen de echt hoogwaardige expertise en zorg centraal houden. De rest gewoon aan huis.
  7. Maak gebruik van wat ICT en e-health aan hospitality bieden, Dat heeft een enorme impact op het langer met een goede kwaliteit van leven zelfstandig thuis blijven wonen. Idem het langer kunnen doorwerken, waarbij de optimaal faciliterende voorzieningen gewoon mee reizen naar de volgende locatie. Domotica en slimme gebouwen zijn hierbij booming.
  8. Laat jouw cliënt of patiënt niet als marketingtool gebruiken voor de omzet van de farmacie of de eigen belangen van de zorgaanbieders en politiek. Het gaat toch immers om gezondheid en welbevinden en niet in de eerste plaats om de winst bij de industrie of aanzien van de beleidsmakers.
  9. Geef de cliënt / patiënt daadwerkelijk een eigen regie over gezondheid waar deze ook echt iets zelf mee kan en verantwoordelijkheid voor kan dragen. Pas dan krijg je een goede commitment / engagement voor persoonlijke Gezondheid, Leefstijl en Welzijn.
  10. Maak gebruik van een klantbenadering via meerdere kanalen om deze ook daadwerkelijk te bereiken en elkaar onderling te verbinden. Te vaak wordt er nog voor een eenzijdige benadering / communicatievorm gekozen waardoor bepaalde doelgroepen buiten de boot vallen.