Intensieve radiotherapie samenwerking Haga en LUMC

21 november 2022
Radiologie-Scanner
Samenwerking
Nieuws

Gezien het feit dat radiotherapeutische zorg steeds complexer wordt, en er ook steeds meer subspecialisaties met hoge eisen bijkomen, is schaalvergroting nodig. Dat is ook nodig om aan de eisen die gesteld worden door de beroepsvereniging voor radiotherapie, de NVRO, te kunnen blijven voldoen.

"Om aan die eisen te blijven voldoen, is schaalgrootte voorwaardelijk. Dan heb je grote aantallen patiënten nodig om de kwaliteit te kunnen waarborgen”, vertelt radiotherapeut Birgit Hollmann van het HagaZiekenhuis. Het bundelen van de krachten van de Radiotherapie afdelingen van het Haga en LUMC maakt ook de weg vrij om meer te investeren in de meest geavanceerde bestralingsapparatuur.

Radiotherapie innovatie

Dankzij deze samenwerking beschikken de twee ziekenhuizen ook over een grotere groep radiotherapeuten en klinisch fysici in combinatie met een grote(re) patiëntengroep. Daardoor wordt ook meer ruimte gecreëerd om te innoveren en medisch-wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Daardoor kunnen beide ziekenhuizen ook in de toekomst de juiste zorg op de juiste plek blijven leveren. "State-of-the-art-behandelingen kunnen in de regio sneller worden geïncorporeerd dan in de ziekenhuizen apart”, aldus Hollmann.

Daarnaast noopt ook de krapte op de arbeidsmarkt ziekenhuizen tot meer samenwerking. Schaalgrootte kan bijdragen aan het oplossen van personeelstekorten. "Door het grotere radiotherapeutische palet wordt de werkomgeving ook interessanter. Daarmee kunnen we nieuwe medewerkers aan ons binden en huidige medewerkers behouden. Belangrijk om toe te voegen is dat er geen exclusieve verwijsrelatie is. Patiënten blijven vrij om hun eigen keuze te maken voor een behandelcentrum”, licht Hollmann toe.

Toekomstige samenwerking

De samenwerking wordt tijdens de twee fases geëvalueerd. Als die evaluatie positieve uitkomsten oplevert, dan zal het vervolgtraject leiden tot verdere integratie van de afdelingen. Doel is om een een groot en volwaardig Radiotherapeutisch centrum in de regio te creëren dat het volledige palet aan radiotherapeutische behandelingen zo dicht mogelijk bij de patiënt aanbiedt.

In 2015 werd de radiotherapie afdeling van het Reinier de Graaf ziekenhuis al geïntegreerd met het LUMC. Daarnaast wordt ook samengewerkt met het Holland Protonen Therapie Centrum in Delft.