Search
Close this search box.
Search

Jaaroverzicht 2022 VIPP-5: terug- en vooruitblikken

In het onlangs gepubliceerde jaaroverzicht van VIPP-5 2022 wordt zowel teruggekeken als vooruitgeblikt. Inmiddels heeft zeventig procent van de deelnemende instellingen module 1 technisch gerealiseerd en hebben de eerste instellingen zelfs al module 2 binnengehaald. Hiervoor ligt de deadline op 30 juni 2023, dezelfde datum waarop ook het implementatie- en subsidieprogramma VIPP-5 officieel zelf eindigt.

Op 30 september 2022 was er de eerste deadline voor VIPP 5, het implementatie- en subsidie programma dat uitwisseling van medische gegevens tussen instellingen en patiënten moet versnellen. Die eerste fase behelsde het technisch gereed maken van informatiesystemen, teneinde medische gegevens beschikbaar te stellen via een PGO. Ruim twee derde (70%) van de deelnemende ziekenhuizen, categorale instellingen en klinieken is daar inmiddels klaar voor.

VIPP-5 eindigt medio 2023

Het VIPP 5- programma eindigt op 30-06-2023 en dan zijn er meteen ook de deadlines voor het afronden van module 2 én 3. Module 2 verwacht van organisaties dat ze digitaal informatie kunnen uitwisselen naar de PGO van de patiënt conform het MedMij-afsprakenstelsel. Tevens moet de patiënt info via het PGO kunnen terugzenden naar de instelling. Bij het verwezenlijken van module 3 gaat het er om dat de ‘Basisset gegevens Zorg (BgZ)’ relevante correspondentie kan uitwisselen met een andere instelling.

Mijlpalen 2022

In het jaarverslag van VIPP-5 kunnen we lezen: ‘In 2022 hebben de instellingen die deelnemen aan het VIPP 5-programma grote stappen gezet. Om deelnemers te informeren en adviseren over de implementatie van de verschillende onderdelen van het VIPP-5 programma, organiseerden de programmateams van NFU, NVZ en ZKN in 2022 een groot aantal bijeenkomsten en werkbezoeken.’

Hiernaast werden stappenplannen en handreikingen ontwikkeld voor de verschillende modules. Het programmabureau had regelmatig contact met het Ministerie van VWS om de stand van zaken met betrekking tot VIPP 5 te bespreken en de uitdagingen die deelnemende instellingen hieromtrent ervaren onder de aandacht te brengen. Het feit dat twee derde van de betrokken instellingen het PGO technisch klaar heeft staan was zonder meer een mijlpaal.

VIPPtathon

Tevens werd in 2022 de samenwerking met MedMij en Nictiz  geïntensiveerd om leveranciers te ondersteunen bij hun kwalificatieproces. In oktober 2022 vond de eerste  VIPPtathon, een event waar zorginstellingen en leveranciers in een connectathon-achtige setting samenwerken om gegevensuitwisseling te testen en verbeteren. Inmiddels is ook de testomgeving voor uitwisseling met PGO’s in gebruik genomen en is in pilots getest is hoe de uitwisseling van de BgZ volgens het Twiin Afsprakenstelsel werkt. In een eindrapport zijn alle inzichten en conclusies gebundeld.   

Vooruitblik VIPP-5 2023 

Het VIPP-5 programma loopt nog door tot 30 juni 2023. Op die datum moeten organisaties in staat zijn om PGO’s te faciliteren op de voorgeschreven wijze. De komende maanden ligt de focus voor deelnemende instellingen vooral op het realiseren van de doelstellingen van VIPP-5 en het programmabureau blijft daarbij ondersteuning bieden. 

Op korte termijn komen er verder handreikingen voor de zibs rond de thema’s patiënt, verrichtingen en labuitslagen. Tot slot staan er verschillende bijeenkomsten en werkbezoeken op het programma en zullen in 2023 nieuwe best practices, stappenplannen en factsheets worden gedeeld. Tijdens het VIPPtival op 1 juni 2023 worden de successen gevierd en wordt vooruitgeblikt naar toekomstige ontwikkelingen rondom gegevensuitwisseling. 

Peter icthealth

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
GIDH
Global Initiative on Digital Health (GIDH) officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Digitale proeftuin
Digitale proeftuin maakt wegwijs in nieuw UZI-stelsel
challenge
Digivaardig in de zorg komt weer met Digifit challenge
Veertien IZA-partners hebben Digizo.nu opgericht om te helpen bij het opschalen van bewezen zorginnovaties.
Digizo.nu helpt bewezen innovaties opschalen
Robotchirurgie
Robotchirurgie in de ruimte
authenticatie
Stapsgewijs leren in pilot ZORG-ID Smart
revalidatiezorg epd
Nieuw EPD voor de revalidatiezorg
Volg jij ons al?