Koplopers digitale gegevensuitwisseling geboortezorg

18 januari 2023
geboorte
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Onlangs is het Centrum voor geboortezorg van het Dijklander Ziekenhuis met drie verloskundigenpraktijken gestart met digitale gegevensuitwisseling. Zorginhoudelijk verandert er nauwelijks iets, maar technisch gezien is het een grote stap voorwaarts. Dankzij dit project is het mogelijk om tussen betrokkenen digitaal gegevens omtrent geboortezorg uit te wisselen en deze op elk gewenst moment actueel binnen te halen.

Het Dijklander Ziekenhuis is met de vier locaties (Hoorn, Enkhuizen, Purmerend en Volendam) diep geworteld in de regio’s Waterlander en West-Friesland. De regio loopt voorop wat betreft integrale geboortezorg en wil ook wat betreft digitale uitwisseling een koppositie innemen.

Livegang digitale uitwisseling

De livegang omtrent de digitale uitwisseling van gegevens van geboortezorg is gerealiseerd dankzij samenwerking tussen het Dijklander Ziekenhuis, VIPP Babyconnect en de verloskundigenpraktijken Waterland Oost, Om De Noord en De Koggemeer. Andere belangrijke betrokken partijen waren de leveranciers Orfeus, ChipSoft, HINQ, ZWconnect en projectleiding van het regionaal partnerschap Noord-Holland Noord door ZONH en Zorgring.

Integrale geboortezorg digitaliseert

Binnen Geboortehart, de Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO) van Waterland en West-Friesland, werken alle geboortezorgverleners al nauw samen. Evelien Timmerman is gynaecoloog in het Dijklander Ziekenhuis en betrokken bij het project: ‘Wij verwachten dat onze integrale geboortezorg door digitale gegevensuitwisseling nóg beter wordt. De verloskundige zal bij de intake aan cliënten vragen of zij toestemming geven voor gegevensdeling.’

VIPP Babyconnect

Dijklander en de samenwerkingspartners sluiten met de livegang nauw aan bij VIPP Babyconnect. Dit is een landelijk programma voor het realiseren van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. De implementatie wordt de komende maanden verder uitgerold. De organisatie Geboortehart loopt hiermee zowel landelijk als regionaal voorop.  

Geboortezorg & PGO

Dankzij VIPP Babyconnect kunnen in eerste instantie de verloskundige en gynaecoloog, maar later ook de echoscopist en de kraamverzorgende eenvoudig digitale gegevens met elkaar delen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de gegevens ook toegankelijk worden in het PGO van de cliënt. Op die manier hoeft de cliënt niet steeds dezelfde vragen te beantwoorden en heeft de verloskundige of gynaecoloog meer tijd voor haar.

Heleen de Vreede, eerstelijns verloskundige bij Verloskundigen Waterland Oost: ‘Digitale gegevensuitwisseling wordt een hele grote stap richting een nog betere samenwerking tussen verschillende geboortezorgverleners. Zo kan ik, als verloskundige, snel én met waarborging van de privacy van de cliënt, het actuele dossier van de gynaecoloog inzien. Voor cliënten betekent dit dat zij ook in het geval van een medische indicatie, naast de bezoeken aan het ziekenhuis, hun eigen verloskundige kunnen blijven zien, .’