Langer thuiswonen dankzij nieuwe ondersteuningsvorm

12 februari 2024
Langer-thuiswonen
Ouderenzorg
Nieuws

Er is steeds meer noodzaak en behoefte om langer thuis te blijven wonen. Thuiszorg Groot Gelre is daarom gestart met een hernieuwede zorgvorm van Langdurige ondersteuning thuis in Arnhem. Thuiszorg Groot Gelre maakt onderdeel uit van DrieGasthuizenGroep. Met de nieuwe ondersteuningsvorm wordt alle ondersteuning en zorg vanuit één organisatie verzorgd. De dienst bestaat uit een op maat gemaakt pakket van ondersteuning en zorg. Er wordt zo flexibeler ingespeeld op de dagelijkse hulpvraag.

Langer thuiswonen

Bij de vernieuwde ondersteuningsvorm is er aandacht voor welzijn, aanwezigheid en structuur. Zowel de cliënt als de mantelzorger worden hierbij ondersteund en ontlast. In overleg met een cliënt, eventueel in samenspraak met zijn of haar naasten, wordt er een op maat gemaakt pakket ontwikkeld. Er wordt besproken wat de cliënt zelf of met hulp van de mantelzorger of naaste zelf kan en bij welk onderdeel Thuiszorg Groot Gelre kan worden ingeschakeld. Ook wordt bekeken bij welke aspecten de zorgtechnologie ondersteunend kan zijn.

“Denk aan het ondersteunen bij eetmomenten, lichamelijke verzorging of huishoudelijke taken. Ook het ondernemen van activiteiten en het bieden van structuur van de daginvulling kunnen hiervan deel uitmaken”, vertelt de projectleider Langdurige ondersteuning thuis, Sander Boeve.

De ondersteuning wordt zoveel mogelijk door een vaste leefondersteuner uitgevoerd zodat cliënten en mantelzorgers voornamelijk vaste gezichten zien. Waar nodig staan de overige teamleden klaar voor verpleegkundige handelingen. Langdurige ondersteuning thuis wordt op dit moment aangeboden in Arnhem-Noord. Op termijn gaat Thuiszorg Groot Gelre deze ondersteuningsvorm ook in andere regio’s in en rondom Arnhem aanbieden.

Indicatieregister Wlz

Om ervoor te zorgen dat er efficiënte gegevensuitwisseling in de langdurige zorg gaat komen, is halverwege vorig jaar het indicatieregister Wlz (Wet langdurige zorg) in gebruik genomen. Het indicatieregister komt voor uit het Actieprogramma iWlz. Voordeel van het register voor cliënten in de langdurige zorg is dat zij meer overzicht en inzicht in hun eigen zorginformatie en zorgproces krijgen. Zorgprofessionals hebben als voordelen minimale administratieve lasten en tijdige, volledige en betrouwbare informatie over langdurige zorg en hun cliënten.

Integrale netwerkzorg is gebaat bij de juiste, eenduidige cliënteninformatie. Dit is essentieel om de zorg voor ouderen en chronisch zieken toekomstbestendig te kunnen organiseren. ActiZ en Stichting Nuts slaan daarom de handen ineen en ontwikkelen de aankomende twee jaar minstens vier toepassingen voor integrale netwerkzorg. Dit helpt cliënten en hun mantelzorgers en ook zorgprofessionals worden beter ondersteund wanneer ze beschikken over de juiste clientinformatie.