Search
Close this search box.
Search

Om ouderen en chronisch zieken beter van dienst te kunnen zijn, start Thuiszorg Groot Gelre in Arnhem met een nieuwe, flexibele ondersteunigsvorm.

Langer thuiswonen dankzij nieuwe ondersteuningsvorm

Er is steeds meer noodzaak en behoefte om langer thuis te blijven wonen. Thuiszorg Groot Gelre is daarom gestart met een hernieuwede zorgvorm van Langdurige ondersteuning thuis in Arnhem. Thuiszorg Groot Gelre maakt onderdeel uit van DrieGasthuizenGroep. Met de nieuwe ondersteuningsvorm wordt alle ondersteuning en zorg vanuit één organisatie verzorgd. De dienst bestaat uit een op maat gemaakt pakket van ondersteuning en zorg. Er wordt zo flexibeler ingespeeld op de dagelijkse hulpvraag.

Langer thuiswonen

Bij de vernieuwde ondersteuningsvorm is er aandacht voor welzijn, aanwezigheid en structuur. Zowel de cliënt als de mantelzorger worden hierbij ondersteund en ontlast. In overleg met een cliënt, eventueel in samenspraak met zijn of haar naasten, wordt er een op maat gemaakt pakket ontwikkeld. Er wordt besproken wat de cliënt zelf of met hulp van de mantelzorger of naaste zelf kan en bij welk onderdeel Thuiszorg Groot Gelre kan worden ingeschakeld. Ook wordt bekeken bij welke aspecten de zorgtechnologie ondersteunend kan zijn.

“Denk aan het ondersteunen bij eetmomenten, lichamelijke verzorging of huishoudelijke taken. Ook het ondernemen van activiteiten en het bieden van structuur van de daginvulling kunnen hiervan deel uitmaken”, vertelt de projectleider Langdurige ondersteuning thuis, Sander Boeve.

De ondersteuning wordt zoveel mogelijk door een vaste leefondersteuner uitgevoerd zodat cliënten en mantelzorgers voornamelijk vaste gezichten zien. Waar nodig staan de overige teamleden klaar voor verpleegkundige handelingen. Langdurige ondersteuning thuis wordt op dit moment aangeboden in Arnhem-Noord. Op termijn gaat Thuiszorg Groot Gelre deze ondersteuningsvorm ook in andere regio’s in en rondom Arnhem aanbieden.

Indicatieregister Wlz

Om ervoor te zorgen dat er efficiënte gegevensuitwisseling in de langdurige zorg gaat komen, is halverwege vorig jaar het indicatieregister Wlz (Wet langdurige zorg) in gebruik genomen. Het indicatieregister komt voor uit het Actieprogramma iWlz. Voordeel van het register voor cliënten in de langdurige zorg is dat zij meer overzicht en inzicht in hun eigen zorginformatie en zorgproces krijgen. Zorgprofessionals hebben als voordelen minimale administratieve lasten en tijdige, volledige en betrouwbare informatie over langdurige zorg en hun cliënten.

Integrale netwerkzorg is gebaat bij de juiste, eenduidige cliënteninformatie. Dit is essentieel om de zorg voor ouderen en chronisch zieken toekomstbestendig te kunnen organiseren. ActiZ en Stichting Nuts slaan daarom de handen ineen en ontwikkelen de aankomende twee jaar minstens vier toepassingen voor integrale netwerkzorg. Dit helpt cliënten en hun mantelzorgers en ook zorgprofessionals worden beter ondersteund wanneer ze beschikken over de juiste clientinformatie.

Ron Smeets

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
DigiPunt zorg
DigiPunt, thuismonitoring astmapatiënten en digitale recepten
Financiering passende zorg
Subsidieoproep passende zorg in verpleging en verzorging
diagnostiek
Goede zorg begint met goede diagnostiek
transformatieplan CWZ
Positieve beoordeling voor transformatieplan CWZ
Regioplannen NZa
NZa pleit voor meer meetbare doelen in regioplannen
e-learning
E-learning breder ingezet bij digitalisering ziekenhuizen
De WHO heeft onlangs de kick-off gegeven voor het Global Initiative on Digital Health (GIDH). Het doel van het initiatief is om de implementatie van de ‘Wereldwijde strategie voor digitale gezondheidszorg 2020-2025’ te versterken en te versnellen.
Global Initiative on Digital Health officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Volg jij ons al?