Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

MCL verkent kansen PGO’s bij 2 zorgpaden

Het MCL gaat voor twee zorgpaden gebruik maken van de mogelijkheden die een persoonlijke gezondheidsomgeving biedt. Het gaat concreet om borstzorg en axiale spondyloartritis, een vorm van reuma die voorheen Bechterew werd genoemd. MCL wil onderzoeken of het gebruik van PGO’s binnen deze zorgpaden leidt tot een betere zorgervaring en -uitkomst voor de patiënt én de zorgverlener.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Sinds eind november 2022 kunnen patiënten van Medisch Centrum Leeuwarden niet alleen via het patiëntenportaal mijnMCL, maar ook via een PGO hun gegevens inzien. Hiermee voldoet het MCL aan de eisen van VIPP 5 (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional). De komende tijd gaat het MCL de kansen rond de inzet van PGO’s bij twee specifieke zorgpaden, borstzorg en axiale spondyloartritis, verkennen.

De ervaringen hiermee zullen worden gedeeld met andere organisaties. Deze testen sluiten naadloos aan bij  het Informatieplan VWS 2023-2027, dat Kuipers in november 2022 aan de Tweede Kamer aanbood. Hierin wordt zelfs een ondubbelzinnig pleidooi gehouden voor het gebruik van PGO’s als aanvulling op VIPP.

Twee zorgpaden onderzocht

Het MCL heeft bewust voor de twee zorgpaden borstzorg en axiale spondyloartritis gekozen, omdat de patiënten vaak te maken hebben met complexe problematiek. Bij betreffende patiënten zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken en de patiëntgegeven staan op verschillende plekken. MCL licht toe op haar website: ‘Door de pilot met deze zorgpaden kun je veel gezondheidsgegevens van verschillende zorgverleners in één omgeving verzamelen en het is waardevol om hiervoor een PGO te gebruiken.’

Optimaal functioneren in een PGO

Centraal in het project staat de vraag hoe een PGO optimaal kan functioneren in de twee zorgpaden. Hiertoe worden de zorgprocessen bij beide zorgpaden, in nauwe samenwerking met de patiënten ingericht. Dit gebeurt op een manier waarbij zoveel mogelijk gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheden die een PGO biedt.

Het MCL hoopt dat zodoende patiënten meer regie over hun gezondheidsgegevens krijgen en zich hierbij ook meer betrokken gaan voelen. Hiernaast is het de bedoeling dat de PGO’s gaan zorgen voor vermindering van de werklast bij zorgprofessionals en de totstandkoming van een volledige en tijdige beschikbaarheid van gezondheidsdata.

Twee PGO-leveranciers gekozen

De afgelopen maanden zijn de zorgpaden in kaart gebracht en is er samen met patiënten en betrokken zorgverleners gekeken op welke momenten in het zorgtraject welke PGO-functionaliteiten van waarde zouden zijn voor patiënt en zorgverlener. Het MCL heeft twee PGO-leveranciers geselecteerd (Zodos en Quli) om ervaring op te doen. Er zijn inmiddels tientallen PGO-leveranciers met het MedMij label en de zorgconsument is straks vrij om zijn eigen leverancier te kiezen.

Specifieke patiëntinformatie

Middels de testen moet duidelijk worden hoe de data aangeleverd gaan worden en hoe de patiënt die straks gepresenteerd krijgen in hun app. MCL gaat patiënten binnen de twee zorgpaden nadrukkelijk uitnodigen een PGO te nemen en te gebruiken. Voor deze doelgroepen heeft MCL specifieke patiëntinformatie en -brieven ontwikkeld die naar de PGO’s kunnen worden verstuurd. Patiënten wordt ook gevraagd of ze mee willen doen aan onderzoek naar de ervaringen omtrent hun PGO-gebruik. 

Het project wordt gefinancierd door SNN, Stichting De Friesland, Provincie Fryslân, gemeentelijke cofinanciering van o.a. gemeente Leeuwarden, MCL en wordt ondersteund vanuit MedMij en PGO Netwerk Noord.

PGO’s & facts

De persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) zijn overal in opmars. Het gaat hier om websites en apps waarmee je als zorgconsument online je medische gegevens kunt verzamelen. Inmiddels zijn vrijwel alle Nederlandse huisartsen bijvoorbeeld via hun HIS aangesloten.

Patiënten van ziekenhuizen en zelfstandige klinieken kunnen op dit moment de Basisgegevensset Zorg (BgZ) verzamelen in een PGO. Het is de bedoeling dat straks ook patiënten zelf wijzigingen in hun PGO kunnen doorgeven. Nictiz ontwierp hiervoor speciaal de nieuwe gegevensdienst ‘BgZ-wijzigingsverzoek’.

In persoonlijke omgeving kunnen onder meer het medicijngebruik, uitslagen van bloedtesten en gegevens over de levensstijl van de patiënt worden bijgehouden. Het is de bedoeling dat straks alle gezondheidsgegevens op één plek staan, terwijl nu alle gegevens nog verspreid staan bij bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en apotheek.

Privacy rond zo’n persoonlijke omgeving is natuurlijk essentieel en daarom hebben álle beschikbare PGO’s het MedMij-label. MedMij is de Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorggebruikers en zorgaanbieders.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen