Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

MedicatieProces 9 eind 2024 in eerste apotheken

Volgens de planning van het landelijke programma Medicatieoverdracht, hebben alle zorgsectoren in samenwerking met het ministerie van VWS afgesproken dat MedicatieProces 9 naar verwachting eind 2024 beschikbaar zal zijn in de eerste openbare apotheken. Dit maakt deel uit van het brede uitrolplan voor MedicatieProces 9. VWS heeft niet alleen financiering gereserveerd voor openbare apotheken, maar ook voor negen andere sectoren om de brede uitrol van MedicatieProces 9 te ondersteunen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Door deze uitrol, zo stelt KNMP, kunnen apotheken samenwerken met hun directe ketenpartners, waaronder de medisch specialistische zorg en huisartsensector, met behulp van de beschikbare financiële middelen. De verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van de informatiestandaard MedicatieProces 9 in de systemen ligt nu bij de AIS-leveranciers.

Binnen de zogenaamde Kickstart nemen drie AIS-leveranciers (CGM, Smartmed en Chipsoft) deel en werken zij aan de aanpassing van hun AIS-systemen. Voor de AIS-leveranciers PharmaPartners en Sanday is er een subsidieaanvraag ingediend bij het programma VIPP Farmacie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Als de subsidie wordt toegekend, kunnen ook deze twee leveranciers beginnen met het integreren van MedicatieProces 9 in hun systemen. Verwacht wordt dat de VAL in de eerste helft van 2024 zal plaatsvinden.

MedicatieProces 9

In de Kickstartregio’s Rijnmond en Friesland zijn openbaar apothekers, samen met andere zorgaanbieders en hun leveranciers, al begonnen met de implementatie van MedicatieProces 9. De betrokken AIS-leveranciers zijn momenteel bezig met het ontwikkelen van MedicatieProces 9 binnen hun AIS-systemen. Het doel is om de functionaliteit in het eerste kwartaal van 2024 daadwerkelijk te testen in de dagelijkse praktijk.

VIPP Farmacie

VIPP Farmacie is een programma dat gericht is op het versnellen van informatie-uitwisseling tussen patiënten en professionals in de openbare farmacie. Het is ontwikkeld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en omvat tevens een subsidieregeling. Het programma is bedoeld voor openbare apotheken, poliklinische apotheken en dienstapotheken.

VIPP Farmacie is nauw verbonden met het landelijke programma Medicatieoverdracht, dat onder leiding van VWS van start is gegaan in het begin van 2020.  Beide programma’s zijn opgezet met het doel de informatie-uitwisseling rondom medicatie te verbeteren. Door de implementatie van de Informatiestandaard MedicatieProces wordt beoogd een verbeterde uitwisseling van medicatiegegevens te realiseren, met als doel het voorkomen van vermijdbare medicatiefouten.

Sinds 2018 is er actief gewerkt aan de ontwikkeling van de informatiestandaard MedicatieProces 9, ten behoeve van het waarborgen van een effectieve uitwisseling van medicatiegegevens.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen