MedMij: gebruik PGO groeit, piek in Q4

do 23 februari 2023 - 09:00
Vrouw-tablet-thuis
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Het gebruik van een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) neemt geleidelijk aan toe, naarmate de mogelijkheden groeien om medische gegevens op te vragen. Volgens het MedMij-programma, verantwoordelijk voor het gelijknamige afsprakenstelsel voor gegevensuitwisseling tussen PGO’s en zorgaanbieders, lag de piek vorig jaar in het vierde kwartaal.

Eind 2022 waren er 87.846 PGO-gebruikers die vorig jaar bijna 205.000 keer medische gegevens succesvol hebben opgevraagd via de MedMij-verbinding. 13 van de 24 PGO-leveranciers die als DVP (dienstverlener persoon) het MedMij-label hebben, wisselen actief gezondheidsgegevens uit. Aan de kant van zorgaanbieder zijn er 17 DVA-leveranciers die ervoor zorgen dat 5.403 zorgaanbieders gezondheidsgegevens kunnen uitwisselen richting een PGO.

Eind 2022 stonden er volgens MedMij 5.403 Nederlandse zorgaanbieders met het MedMij-label op de zorgaanbiederslijst. 97 procent van de huisartsen biedt inmiddels de mogelijkheid om gegevens op te halen in een PGO. Zoals een kopie van een deel van een medisch dossier, advies van de huisarts en documenten. In het vierde kwartaal van 2022 zijn huisartsgegevens 70.071 keer succesvol verzameld in een PGO. Documenten werden 19.042 keer opgehaald.

Aansluiting bij MedMij

Ook steeds meer andere zorgsectoren sluiten zich aan bij MedMij en maken digitale gegevensuitwisseling richting een PGO mogelijk. Hiermee komt het doel van MedMij – via één PGO ophalen en delen van al iemands medische gegevens – steeds dichterbij. Zo is het inmiddels bij 51 ggz-instellingen, met meerdere vestigingen, mogelijk een kopie van een deel van het medisch dossier op te halen. Dit gebeurde in 2022 733 keer.

Een kopie ophalen van een deel van een medisch dossier kan inmiddels bij 70 procent van de 198 Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandig klinieken (zoals oogziekenhuizen en revalidatie-instellingen). In 2022 waren er 21.718 succesvolle uitwisselingen binnen de gegevensdienst ‘Verzamelen Basisgegevens Zorg’.

Vanaf het voorjaar van 2023 moet het ook mogelijk zijn om Covid-vaccinatiegegevens op te halen bij het RIVM. Later in het jaar zullen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en de reizigersvaccinaties volgen. Voor 2023 staat verder het grootschalig ophalen van een deel van het medisch dossier in de Langdurige Zorg en Geboortezorg op de planning. Op beide gebieden worden momenteel regionale proeven uitgevoerd.

Standaarden doorontwikkeld

De standaarden voor PGO's worden ook steeds verder doorontwikkeld. In afwachting van goedkeuring van gegevensuitwisselingswet Wegiz heeft VWS onlangs twee internetconsultaties geopend voor bouwblokken in het uitwisselstelsel: Basisgegevensset Zorg (BgZ) en een medicatieafspraak in een PGO. De consultaties zijn begonnen op 14 februari en belanghebbenden kunnen tot en met 28 maart online reageren.

In de recent verschenen eerste editie van ICT&health in 2023 schreef Patiëntenfederatie Nederland over een onderzoek samen met Revalidatie Friesland en ziekenhuis Tjongerschans naar hoe patiënten het gebruik van een PGO ervaren. De 200 mensen die meededen, waren chronisch ziek, gemiddeld hoog opgeleid en digitaal vaardig. Van deze groep had iets meer dan de helft hulp nodig bij het ophalen van gegevens, bijvoorbeeld bij het vinden van hun zorgverlener. Uit het onderzoek bleek dat de gebruikers hun PGO waarderen. Zeker als ze daarnaast gebruikmaken van meerdere patiëntportalen.