Meerjarenafspraak voor duurzame wijkverpleging

wo 24 mei 2023 - 15:20
Thuiszorg
Duurzaam
Nieuws

Na een reeks succesvolle jaren hebben thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland en zorgverzekeraar Coöperatie VGZ opnieuw een meerjarencontract ondertekend, ditmaal geldig voor de periode 2023-2026. Als alliantiepartners binnen het Netwerk Zinnige Zorg werkten zij al sinds 2020 samen aan de ontwikkeling van duurzame wijkverpleging. Met de nieuwe meerjarige overeenkomst streven ze ernaar om de wijkverpleging verder te verbeteren en toekomstbestendig te maken.

De samenwerking is gericht op initiatieven die de cliënten ondersteunen om zo zelfstandig mogelijk te blijven functioneren in hun eigen thuisomgeving. Dit vormt het centrale uitgangspunt van hun gezamenlijke inspanningen. Volgens Jos de Blok, bestuurder van Buurtzorg Nederland, is het van essentieel belang dat de komende tien jaar bepaalde zaken in de wijkverpleging op een andere manier aangepakt zullen worden. Deze veranderingen zouden dan voornamelijk gezamenlijk gerealiseerd moeten worden.

Zelfredzaamheid & preventie

In hun samenwerking richten Buurtzorg en VGZ zich volledig op initiatieven die slim gebruikmaken van de beschikbare capaciteit van zorgpersoneel en hen ontlasten. Dit is een belangrijke uitdaging die binnen de gehele zorgsector speelt. De wijkverpleegkundigen van Buurtzorg werken volgens het principe: "Hoe kan ik mezelf overbodig maken?" Door zich te concentreren op preventie en het bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënt en zijn/haar netwerk, verwachten zij dat het aantal professionele uren verder kan worden verminderd.

Corinne Tutein Nolthenius, Strategisch Alliantiemanager bij VGZ, benadrukt het belang van het gebruik van geschikte hulpmiddelen, sociale innovatie en zorgtechnologie. “Een mooi voorbeeld hiervan in onze samenwerking is de palliatieve kit, die zorgt voor rust in allerlaatste fase van het leven van de cliënt, en tegelijkertijd wijkverpleegkundigen veel tijd en ergernis bespaart.”

Wijkverpleging en (zorg)technologie

Binnen de samenwerking tussen Buurtzorg en VGZ is het gebruik van (zorg)technologie een ander belangrijk thema. Er wordt onderzocht welke technologieën van toegevoegde waarde zijn in de thuissituatie van cliënten en hoe ze slim kunnen worden geïntegreerd in het primaire zorgproces.

Een concreet voorbeeld hiervan is het initiatief van Spraakgestuurd Rapporteren, dat in samenwerking met softwareleveranciers Attendi en Ecare is geïmplementeerd. Wijkverpleegkundigen hoeven na hun werkdag geen schriftelijke rapportages meer te verwerken. In plaats daarvan kunnen ze hun rapportages thuis bij de cliënt inspreken in het zorgdossier via een mobiel apparaat. Dit verbetert de kwaliteit van de rapportages en de cliënt kan meeluisteren terwijl de rapportage wordt ingesproken. Bovendien levert dit een tijdsbesparing van vier minuten per rapportage per cliënt op voor elke wijkverpleegkundige. Op deze manier kan de administratieve last jaarlijks verminderd worden voor zo'n 68.000 cliënten van Buurtzorg.

Om de werkdruk in de wijkverpleging te verlichten, is een digitaliseringsslag essentieel. Dit omvat het gebruik van verschillende soorten sensoren, zoals valdetectoren en beeldbellen, voor monitoring op afstand. Daarnaast kunnen digitale medicijndispensers worden ingezet, die de wijkverpleegkundige waarschuwen bij eventuele problemen. Andere digitale oplossingen omvatten elektronische sleuteloplossingen, afstandsbehandeling van wonden, communicatieplatforms tussen zorgprofessionals en de cliënt, evenals leefstijlmonitoring.

Zorgzame buurten en wijken

Buurtzorg en VGZ zetten zich met het nieuwe meerjarencontract in voor het bevorderen van zorgzame buurten en wijken. Wijkverpleegkundigen spelen een belangrijke rol doordat ze nabijheid creëren met de bewoners in de wijk, achter de voordeur komen en contact hebben met de naasten van cliënten. Buurtzorg en VGZ delen de visie dat het versterken van sociale netwerken en ondersteuningssystemen essentieel is om de afhankelijkheid van professionele zorg te verminderen.

Als alliantiepartners onderzoeken ze hoe ze deze ontwikkeling kunnen faciliteren en versterken, zodat er veerkrachtiger buurten ontstaan en er meer opgelost kan worden door middel van informele zorg. Ze streven ernaar om een omgeving te creëren waarin mensen meer op elkaar kunnen rekenen en onderlinge steun en zorg kunnen bieden.

Netwerk Zinnige Zorg

Buurtzorg en Coöperatie VGZ zijn beide actieve deelnemers in het Netwerk Zinnige Zorg. Dit netwerk bestaat uit een samenwerkingsverband van twaalf ziekenhuizen, vier ggz-instellingen, drie V&V-instellingen en Coöperatie VGZ, met als doel het realiseren van toekomstbestendige en zinnige zorg. De partners binnen dit innovatieve netwerk benutten elkaars kennis en ervaring om samen slimme, nieuwe (digitale) zorgoplossingen te ontwikkelen voor cliënten. Ze delen hun resultaten, nemen succesvolle initiatieven van elkaar over en leren van en met elkaar.