Nictiz werkt aan strategie voor goede inzet API’s

Application programming interfaces (API’s) worden ingezet om IT-systemen en -toepassingen (beter en eenvoudiger) met elkaar te laten communiceren. In de zorg kunnen API’s gebruiksvriendelijker werken met IT-toepassingen faciliteren, meer innovatief (her)gebruik van zorggegevens mogelijk maken en meer vrijheid geven in de keuze voor IT-leveranciers (dus vrijheid van de beruchte vendor lock-in). Dan moeten deze koppelvlakken echter wel correct ingezet worden, iets waar onder meer Nictiz aan werkt.

Het kennisinstituut stelt in nauwe samenwerking met het zorgveld te werken aan oplossingen om die correcte inzet mogelijk te maken. Het gebruik van API’s – ook wel omschreven als digitale stekkerdozen die applicaties verbinden – wordt onder andere gestimuleerd door de opzet van een nationale API-strategie, het opstellen van de benodigde API-eisen en de Nationale Bibliotheek als centrale vindplaats van deze koppelvlakken.

Nationale bibliotheek

De Nationale Bibliotheek wordt opgezet in samenwerking met andere standaardenorganisaties, veldpartijen en het ministerie van VWS, aldus Nictiz. In de Nationale Bibliotheek kunnen gebruikers van API’s straks onder andere terugvinden welke API’s ze kunnen hergebruiken of aanroepen. Ook is hier terug te vinden aan welke eisen API’s moeten voldoen om bij te dragen aan databeschikbaarheid en interoperabiliteit in het zorginformatiestelsel.

Softwareontwikkelaars zijn hiermee volgens Nictiz geholpen omdat zij meteen over deze (juiste) eisen van API’s kunnen beschikken. Dat helpt hen snel juiste keuzes te maken en op elkaars kennis en producten voort te bouwen. Zo wordt het gebruik en de ontwikkeling van API’s en de juiste API-specificaties gestimuleerd en georganiseerd. ‘Daarmee faciliteren we het makkelijk en veilig gebruiken van de juiste data binnen het zorgproces’, schrijft Nictiz op zijn website.

Nationale strategie API’s

Nictiz brengt de komende tijd zorgpartijen en technologiebedrijven samen om zo tot een nationale API-strategie te komen. Daarin wordt gewerkt aan transparantie van de techniek die beschikbaar wordt gesteld en een goede rolverdeling tussen aanbieders en afnemers. Verder werken de betrokken partijen aan technische en inhoudelijke harmonisatie, zodat informatie beschikbaar is om met de juiste data goede zorg te kunnen verlenen.

De API-strategie is nog volop in ontwikkeling. Nictiz vraagt dan ook om hulp om samen met ket kennisinstituut de zorg toegankelijker maken door data beschikbaar te krijgen, met behulp van API’s?
‘Samen gaan we op zoek naar antwoorden op vragen als: Wat hebben leveranciers nodig om API’s te bouwen conform deze eisen; wat heb je nodig om API’s te bouwen die ervoor zorgen dat data beschikbaar komt?’

Amendement Wegiz

Dinsdag 27 september stemde de Tweede Kamer unaniem in met de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling In de Zorg (Wegiz). Deze wet stelt dat daartoe aangewezen uitwisselingen verplicht digitaal moeten verlopen. Dit onder voorbehoud van een aantal amendementen, voorstellen van één of meer Tweede Kamerleden tot wijziging van een wetsvoorstel. Hieronder valt ook een amendement met betrekking tot het gebruik van API’s: Gewijzigd amendement van de leden Van den Berg en Hijink over verplicht gebruik van open en waar mogelijk internationale standaarden (API).

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
mock-up operatiecentrum
Oefenenen in mock-up van nieuw operatiecentrum UMCG
Lichaamsgeluiden wearable
Akoestische wearable monitort lichaamsgeluiden
Digitaal contact
Uw Zorg Online en BeterDichtbij integreren digitale diensten
Partnerportaal
Eenmalig inloggen bij partnerportaal voor juiste informatie
Het programma HDAB-NL wil een veilige toegang waarborgen tot gezondheidsgegevens.
VWS start programma Health Data Access Body (HDAB-NL)
Hartcentrum samenwerking
Bundelen van krachten moet leiden tot één hartcentrum
Volg jij ons al?