Nieuwe factsheet helpt ziekenhuizen met regiobeeld

do 6 april 2023 - 09:04
regio
Zorgtransitie
Nieuws

De Federatie Medisch Specialisten en de NVZ hebben de landelijke criteria omtrent het maken van regiobeelden samengevat in een factsheet. Met dit overzicht geven zij specialisten en ziekenhuizen handvatten om met deze criteria aan de slag te gaan. Het uiteindelijke regiobeeld wordt opgesteld door een afvaardiging van regionale zorgaanbieders, zorgverzekeraars, burgers/patiënten en gemeenten en moet uiterlijk 1 juli 2023 gereed zijn.

Een regiobeeld  is een overzicht van de belangrijkste data over zorgvraag, zorgaanbod, gezondheid en leefstijl, bevolkingsontwikkeling, sociale en fysieke omgeving in een specifieke regio. Op basis van het opgestelde regiobeeld bepalen de regionale partijen wat de belangrijkste veranderopgaven zijn voor de regio. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat regionale partijen een regiobeeld opstellen of actualiseren.

Hiermee kunnen zij plannen voor de regio maken. Aangezien het regiobeeld uiterlijk 1 juli 2023 gereed zijn, is het belangrijk dat de Federatie Medisch Specialisten en Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hun leden alvast informeren met een overzichtelijke factsheet. Hierin staan alle criteria voor het opstellen van regiobeelden zoals gemeld op Regio.beeld.nl overzichtelijk gepresenteerd.

Kernthema passende zorg

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat lokale zorgpartijen regionale uitdagingen (verder) in beeld brengen en op basis daarvan gezamenlijk plannen opstellen voor de meest urgente uitdagingen en het verder ontwikkelen van passende zorg. De regiobeelden zijn dus geen doel op zichzelf, maar horen expliciet bij het kernthema ‘passende zorg’ van het IZA.  De website regiobeeld.nl is dan ook niet voor niets onderdeel van de website ‘De juiste zorg op de juiste plek.’

De Federatie Medisch Specialisten licht dit op haar website, waarop ook de nieuwe factsheet te vinden is, toe: “Voor het organiseren van passende zorg is regionale samenwerking noodzakelijk. In iedere regio is de zorg anders georganiseerd en iedere regio kent andere ontwikkelingen in zorgvragen en maatschappelijke uitdagingen. Ziekenhuizen en medisch specialisten hebben een belangrijke rol in deze regionale samenwerking. Eerder publiceerde de Federatie en NVZ daarom de factsheet Regionale samenwerking met adviezen om de regionale samenwerking verder te versterken.  

Factsheet regiobeelden en regiobeleid

En nu is er dus ook een factsheet voor het maken van regiobeelden en regiobeleid speciaal voor ziekenhuizen en specialisten. Naast ‘stand-van-zaken-cijfers’ bieden regiobeelden ook toekomstprojecties per regio. Hierdoor is het mogelijk om de toekomstige zorgvraag te confronteren met het huidige zorg- en ondersteuningsaanbod. Op deze manier kan inzicht worden verkregen in de gemeenschappelijke opgave waar aanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten in een bepaalde regio voor staan. De criteria voor die beelden zijn op Regiobeeld.nl te vinden. Deze website Regiobeeld.nl wordt gemaakt door RIVM in opdracht van het ministerie van VWS. De grootste zorgverzekeraar en de aangewezen gemeente nemen het initiatief om tot een (geactualiseerd) regiobeeld te komen.  

Meerdere partijen stellen regiobeeld op

Het regiobeeld wordt dan vervolgens opgesteld door een afvaardiging van regionale zorgaanbieders, apothekers, zorgverzekeraars, burgers/patiënten en gemeenten. Het regiobeeld geeft inzicht in de (verwachte) zorgvraag en het (verwachte) zorgaanbod in de regio en beschrijft de implicaties voor de toegankelijkheid van de zorg in de regio. In een regiobeeld worden vier onderdelen beschreven die van belang zijn om tot passende zorg te komen:

1. Het (verwachte) zorggebruik, de zorgvraag en zorgkosten.

2. Het (verwachte) aanbod van gezondheidsbevordering, zorg, welzijn en ondersteuning in de regio.

3. Een beschrijving van bestaande samenwerkingsverbanden.

4. Conclusies op aan de verzamelde gegevens.