In de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda Gezondheid en Zorg 2024-2027 wordt volop ingezet op innovatieve ontwikkelingen.

Lancering Innovatieagenda Gezondheid & Zorg 2024-2027

Met de lancering van de Kennis- en Innovatieagenda Gezondheid & Zorg voor 2024-2027 heeft Nederland weer een stap in de richting van een toekomstbestendig gezondheidszorgstelsel gezet. Deze roadmap, die deel uitmaakt van een breder, € 5,7 miljard omvattend innovatieconvenant, mikt op een doordachte evolutie van de zorgsector. Hierbij wordt rekening gehouden met hedendaagse uitdagingen zoals pandemische en klimaatsveranderingen en wordt gestreefd naar versterkte samenwerking op regionaal en nationaal niveau.

Deze nieuwe innovatieagenda geeft een visie op de ontwikkeling van de gezondheidszorg in de komende vier jaar. Hij maakt deel uit van het bredere Kennis- en Innovatieconvenant (KIC), waarin Nederland jaarlijks € 5,7 miljard investeert in diverse innovatieve thema’s, zoals klimaat, energie, circulaire economie en digitale technologieën. De agenda erkent de urgentie van innovatie en transformatie in de gezondheids- en zorgsector die wordt versterkt door uitdagingen zoals de coronapandemie en klimaatverandering.

Zorgkantoor- en ROAZ regio’s

De innovatieagenda bouwt voort op eerdere stappen die in de periode 2020-2023 zijn gezet en zet in op noodzakelijke verbeteringen door middel van samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. In het bijzonder benadrukt de agenda de uitvoerende rol van de 31 zorgkantoorregio’s en de 11 ROAZ regio’s, die in 2024 uitvoerend een sleutelrol gaan spelen bij het in stand houden van zowel langdurige als acute zorg. Deze regio’s bieden ondersteuning aan meer dan 1,5 miljoen zorgprofessionals en zijn betrokken bij het opleiden en ondersteunen van burgerinitiatieven. Ze worden bijgestaan door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het RIVM, teneinde een efficiënte en toegankelijke gezondheidszorg te waarborgen.

Speerpunten innovatieagenda

Tevens benadrukt de nieuwe zorg- en innovatieagenda het belang van technologische innovatie en valorisatie, met een speciale focus op het aanpakken van gezondheidsdreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Door integratie met beleidsspeerpunten zoals digitalisering, circulaire economie, en klimaat en energie, is de agenda ambitieus omtrent het realiseren van een substantiële zorgtransformatie. Er wordt naar gestreefd om de gezondheidsverschillen tussen sociaaleconomische groepen te verkleinen en bij te dragen aan vijf specifieke missies binnen de gezondheidszorg. Dit alles wordt ondersteund door diverse zorgakkoorden zoals het IZA en programma’s van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Philips
Philips ondertekent Green Deal Duurzame Zorg
Meisjes krijgen steeds vaker te maken met mentale problemen. Een nieuwe e-learning voor professionals én cliënten kan helpen bij een meer gendersensitieve behandeling en het vergroten van de autonomie van cliënten.
Nieuwe e-learning kan ggz-wachtlijsten verkorten
Het Ikazia Ziekenhuis stapt over naar vloeibare zuurstof waarmee het de CO₂ -uitstoot met 86 procent verminderd.
Ikazia kiest voor duurzaam en stapt over op vloeibare zuurstof
monsters
Medicatie testen in een orgaanmachine
toestemming
Campagne gegevensuitwisseling: geef toestemming (of niet)
Innovatieplatform samenwerking onderzoek oncologie
Innovatieplatform voor effectievere ontwikkeling kankermedicatie
tumorgraad
Nauwkeurige tumorgraad meting met machine-learning
hart
Zorgverleners onmisbaar bij realiseren zorginnovaties  
thuismonitoring
Vaste plek voor Onco-Connect bij Meander MC
Covid-19 diagnostiek AI
AI-programma kan Covid-19 diagnoses stellen
Volg jij ons al?