Pilot met monitoringscentrum bij Bravis

6 maart 2023
thuismonitoring
Monitoring
Nieuws

Meer dan zeshonderd patiënten van het Bravis ziekenhuis meten momenteel thuis diverse waarden. Sinds begin maart 2023 komen al die meetresultaten binnen bij het nieuwe monitoringscentrum van het ziekenhuis. Hier werken vier verpleegkundigen vanuit een centraal punt. Ze houden alle meldingen die binnenkomen in de gaten en ondernemen waar nodig actie. Het monitoringscentrum is een pilot die over een jaar wordt geëvalueerd.

Steeds meer patiënten van het Bravis ziekenhuis meten thuis diverse gezondheidswaarden en geven die nu dus via een app door aan het monitoringscentrum. Op die manier krijgen deze mensen onder meer beter zicht op hun eigen gezondheid. Het belangrijkste voordeel is echter dat dit thuismeten er toe leidt dat een eventuele verslechtering eerder wordt ontdekt en er een behandeling op maat kan worden ingezet. Ofwel: de juiste zorg op het juiste moment!

Meer veiligheid en continuïteit

Inmiddels gebruiken 600 patiënten deze optie tot thuismonitoring en Bravis ziekenhuis hoopt dat met het nieuwe monitoringscentrum nog meer patiënten op deze innovatieve wijze kunnen worden begeleid. Het grote voordeel van het speciale monitoringscentrum is dat er op werkdagen altijd iemand aanwezig is die de waarden op afstand in de gaten kan houden.

Oude Hoedemaker, zorgmanager longgeneeskunde en projectleider van het monitoringscentrum, vertelt op de website van Bravis ziekenhuis: “Tot nu toe kwamen alle meldingen van afwijkende metingen direct bij de zorgverleners van de afdelingen binnen en dat was niet altijd effectief. Het opvolgen van de meldingen van onze COPD-patiënten kostte een gespecialiseerd verpleegkundige bijvoorbeeld een uur werk per dag. Uit ervaring bij andere ziekenhuizen blijkt dat 80 procent van de meldingen kan worden afgehandeld door verpleegkundigen met minder specifieke kennis. Het monitoringscentrum ontlast niet alleen de afdeling, maar zorgt ook voor meer continuïteit en veiligheid doordat elke werkdag twee à drie medewerkers zich volledig bezig kunnen houden met het beoordelen van de meldingen.

Verpleegkundigen van nieuwe monitoringscentrum

De eerste verpleegkundigen van het nieuwe monitoringscentrum zijn Harriëtte Lambregts, Lianne Jongeneelen, Sharinda Tak en Maartje Verwijs. Ze zijn gestart met het monitoren van mensen met chronische klachten zoals COPD, hartfalen en hoge bloeddruk. Binnenkort volgen ook patiënten met zwangerschapsdiabetes. Met zijn allen houden ze alle meldingen, die centraal binnenkomen, goed in de gaten. Als er iets aan de hand is overleggen ze eerst met een gespecialiseerd verpleegkundige, die checkt of de medicatie moet worden aangepast of dat er overleg nodig is met een medisch specialist.

Tijdwinst, veiligheid en continuïteit

Het monitoringscentrum controleert de meldingen en geeft die, indien dat nodig is, dus door. Tevens worden vanuit het centrum patiënten gebeld die hun gegevens niet hebben doorgegeven en begeleiden de medewerkers patiënten bij het gebruik van de thuismeten-app. De verpleegkundigen zien dat het monitoringscentrum tijdswinst oplevert. “We verwachten dat steeds meer afdelingen ontdekken dat thuismeten een nuttig instrument is voor hun patiënten”, vertelt vertelt Lianne Jongeneelen op de website van Bravis ziekenhuis. “Het monitoringscentrum levert het bovendien tijdswinst op en het waarborgt de continuïteit en veiligheid van de zorg.”

Opschaling monitoring

Momenteel zijn zorgtransformatie en digitalisering begrippen die trending zijn. Hierbij speelt thuismonitoring vanuit (gecentraliseerde) afdelingen een steeds grotere rol. In de praktijk is het de bedoeling dat thuismonitoring steeds grootschaliger wordt. Een goed voorbeeld van zo'n opschalingsinitiatief zien we bij Santeon, dat met recent verworven transformatiegelden is gestart om een groot gezamenlijk landelijk thuismonitoringscentrum op te tuigen. Een ander innovatief voorbeeld van thuismonitoring is het initiatief van Utrecht UMC om acuut zieke patiënten met een infectieziekte 24/7 op afstand te monitoren.