Publiekscampagne PGO ook in Utrecht gestart

wo 26 april 2023 - 14:00
pgo
Gegevensuitwisseling
Nieuws

De publiekscampagne over PGO’s begint landelijk steeds meer vorm te krijgen. Sinds medio april 2023 zet bijvoorbeeld ook het Diakonessen Ziekenhuis - samen met andere ziekenhuizen en huisartsen in de regio Utrecht - PGO’s via diverse interne en externe kanalen in het spotlicht. In samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland worden inwoners en zorgverleners van de regio uitgenodigd om te ontdekken wat een gebruiker allemaal met een PGO kan doen.

Op 8 maart 2023 beginnen ziekenhuizen in de drie noordelijke provincies een publiekscampagne over de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Het betrof hier de aftrap van een landelijk PR-offensief, waarin de voordelen van PGO’s ten opzichte van patiëntportalen worden benadrukt. Medio april 2023 hebben Utrechtse ziekenhuizen bij deze publiekscampagne aangehaakt. Dat is belangrijk, want nog steeds te veel mensen weten niet wat een PGO is of wat je er eigenlijk mee kunt.

Bij onlangs gehouden gebruikerstesten van PGO’s door OPEN bleek het merendeel van de deelnemers positief over zo’n gezondheidsomgeving. Tegelijkertijd zagen nog teveel mensen lang niet altijd de meerwaarde van zo’n app. Ook ziet niet iedereen de verschillen tussen een patiëntportaal en een PGO, omdat met beide toepassingen medische info kan worden opgehaald.

PGO-alliantie

De ingezette publiekscampagne in Utrecht is dus zeker geen overbodige luxe en maakt op een slimme manier gebruik van de website PGO.nl, die speciaal met op het oog van deze publiekscampagne is opgetuigd. Het gaat hier om een initiatief van de PGO-alliantie: ruim vijftig patiënten-, branche-, consumenten- en welzijnsorganisaties die zich inzetten om het beste uit PGO’s te halen.

Naast het Utrechtse Diakonessen Ziekenhuis doen ook Universitair Medisch Centrum Utrecht, St. Antonius Ziekenhuis en Huisartsen Utrecht Stad, RegiozorgNU en Unicum mee. Op PGO.NL is meer informatie te vinden over de verschillende soorten PGO’s en het gebruik ervan. Tevens is er info te vinden over webinars van Patiëntenfederatie Nederland, die gebruikers verder op weg kunnen helpen. Zo komen gebruikers erachter wat een PGO is, welke PGO ze kunnen kiezen en welke voordelen het gebruik heeft. 

Verschillen PGO en patiëntportaal

Het antwoord op de vraag ‘wat een PGO is?’ is eenvoudig. Het gaat hier om een  app of een website, waarin gebruikers hun medische gegevens kunnen verzamelen. Het betreft dan zowel medische gegevens van verschillende zorgverleners, als gegevens die de gebruiker zelf heeft gemeten en ingevoerd. Op die manier hebben gebruikers al hun medische gegevens in één online omgeving bij elkaar. Steeds meer zorginstellingen doen hieraan mee, waardoor PGO’s een steeds completer en actueler overzicht bieden aan patiënten én zorgverleners. 

Met name het feit dat in de nabije toekomst alle info op één online plek staat, is voor zowel patiënten als artsen praktisch. Dit is meteen het wezenlijke verschil met een patiëntportaal. In het portaal van het ziekenhuis staan alleen de gegevens die het ziekenhuis van je heeft, terwijl de gegevens van de huisarts in het portaal van de huisarts staan.

Meerwaarde PGO

Een PGO combineert dat allemaal en bevat hiernaast (straks) ook info van eventueel andere zorgverleners en eigen meetgegevens. De  toegevoegde waarde van een PGO zit met name in diverse eenvoudige en pragmatische opties. Denk bijvoorbeeld aan het  opzoeken van medicatiegegevens. Het komt nog maar al te vaak voor dat een patiënt in de spreekkamer zit, en niet meer weet wat zijn of haar medicatie precies is.

Met een PGO kunnen zij niet alleen de medicatie die de betreffende arts heeft voorgeschreven opvragen, maar ook vergelijkbare gegevens van andere zorginstellingen. Met een PGO kan iemand dus meteen verder, in plaats van dat de poli-assistente aan het werk moet om het dossier na te pluizen of dat er zelfs een afspraak moet worden gemaakt voor een nieuw consult. PGO’s bieden hiernaast ook bijvoorbeeld de mogelijkheid om zelf nuttige informatie toe te voegen – zoals bijvoorbeeld gewicht of bloeddruk. Daarnaast kunnen ze soms gekoppeld worden aan gezondheidsapps zoals stappentellers.

Publiekscampagne Patiëntenfederatie

Gebruikers krijgen met PGO’s zodoende meer inzicht in hun eigen gezondheid. Samen met Patiëntenfederatie Nederland willen de zorgverleners in de regio Utrecht burgers daarom graag met een publiekscampagne informeren over de mogelijkheden van PGO’s. Dat gebeurt onder andere via social media en websites van de ziekenhuizen en huisartsen. Als gebruiker kies je zelf welke PGO bij je past en welke gegevens je hierin wilt verzamelen.

Er zijn tientallen leveranciers van PGO’s en gebruikers mogen zelf kiezen voor welk merk ze kiezen. Wel moet een gekozen leverancier - onder meer vanwege de gewenste kwaliteit van de app, de privacy en veiligheid - altijd over het zogeheten MedMij-keurmerk beschikken.