Subsidie voor levensechte simulaties longchirurgie

3 april 2023
VR
Tweedelijn
Nieuws

Cardiothoracaal chirurg in opleiding en onderzoeker dr. Amir Sadeghi van het Erasmus MC heeft een subsidie ontvangen voor onderzoek naar de toepassing van virtual reality en dynamische simulaties voor longchirurgie. De subsidie is toegekend door ‘Kansen voor West’, een economisch stimuleringsprogramma voor West-Nederland. Het voordeel van dit soort simulaties is dat (aankomende) chirurgen in een gecontroleerde omgeving vaardigheden systematisch aan kunnen leren.

Momenteel wordt ook in de geneeskunde steeds meer gebruikgemaakt van VR en simulatoren. In een virtuele omgeving kunnen vaardigheden worden geoefend en soms zelfs complete operaties worden uitgevoerd. De virtuele oefeningen zien er vaak fraai uit en zijn leuk om te doen. Dr.  Amir Sadeghi van het Erasmus MC gaat met de toegekende subsidie van het stimuleringsprogramma specifiek virtual reality en levensechte simulaties ontwikkelen met betrekking tot longchirurgie.

De redenen voor het inzetten van dergelijke simulatietrainingen zijn velerlei. Ten eerste is virtueel oefenen natuurlijk veiliger en kunnen al de nodige vaardigheden worden geoefend voordat er onder begeleiding met echte patiënten wordt gewerkt. Ten tweede kan er in een gecontroleerde omgeving in principe op elke gewenste tijd elke gewenste training worden gedaan.

Simulaties wérken

De ervaringen met dergelijke simulaties in de gezondheidszorg zijn in de praktijk goed. Een recent voorbeeld is de toevoeging van een TEE-simulatietraining aan traditionele trainingen van echocardiografie én doppleronderzoek van het hart. Uit Frans onderzoek blijkt dat dit de fellows van een ziekenhuis vaardiger maakt. Voor het onderzoek werden twee grote groepen van fellows gemaakt, waarbij de ene groep alleen traditionele training kreeg en de ander ook simulatietraining. De resultaten van de groep mét simulatietraining bleken aantoonbaar beter.

Deze moderne simulaties slaan trouwens ook goed aan bij tandartsen. Een goed voorbeeld zijn simulatietrainingen die ACTA aanbiedt, het academisch centrum tandheelkunde Amsterdam. Het centrum biedt met name aan tandartsen in het buitenland, die eventueel naar Nederland willen komen, virtuele trainingen aan in simulatoren waarin ze kunnen oefenen op scans van menselijk weefsel.

Longen virtueel vastpakken

Sadeghi en collega’s van de afdeling Thoraxchirurgie gaan samenwerken met MedicalVR (Amsterdam) aan dynamische 3D-modellen van de longen ter voorbereiding van operaties. Sadeghi vertelt op de website van Erasmus UMC: “We kunnen voor trainingsdoeleinden virtuele simulaties maken van de longen een specifieke patiënt. De chirurg (in spe) kan dan virtueel de anatomie van de patiënt beoordelen en daarin de stappen van de operatie virtueel uitvoeren, zonder dat hij al echt opereert.”

De dynamische longmodellen kunnen verder ingezet worden voor de inzet van augmented reality, waarbij de operatie wordt begeleid door dynamische anatomiebeelden. Het was al eerder mogelijk om in virtual reality de CT-beelden van longen te bekijken, maar met de nieuwe simulaties kunnen ze ook virtueel vastgepakt worden én worden vervormd waardoor de trainingen nog realistischer worden.