Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Succesvolle prove of concept ‘Vaccinatiegegevens uitwisselen’

PROVES heeft de innovatieve gegevensdienst ‘Vaccinatiegegevens uitwisselen’ uitgebreid getest. Het oordeel in de onlangs gepresenteerde eindrapportage was positief. Aan de rapportage is een speciale informatiekaart toegevoegd met adviezen voor ontwikkelaars van PGO’s.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het succesvol in de praktijk uitrollen van technologische zorginnovaties is voor veel zorginstellingen een uitdaging en krijgt daarbij de hulp van PROVES. Dit is een VZVZ-dienst die proof of concepts, pilots en gecontroleerde livegangen organiseert om zorginnovaties en gegevensuitwisseling te testen, en van theorie naar de praktijk te brengen. Het doel van de proof of concepts is om oplossingen technisch (en functioneel) te beproeven in testomgevingen en daar input over op te halen uit het veld ter verbetering. De dienst werkt in opdracht van onder meer Stichting MedMij, Stichting Koppeltaal, VIPP OPEN en Twiin.

Vaccinatiegegevens

In februari 2023 presenteerde PROVES de ervaringen rond het testen van de uitwisseling van vaccinatiegegevens in een eindrapport. Verschillende zorgaanbieders dienen vaccinaties toe, met als gevolg dat vaccinatiegegevens op meerdere plekken worden bijgehouden. In het belang van burgers en zorgaanbieders ontwikkelde Nictiz een informatiestandaard voor de uitwisseling van vaccinatiegegevens. Dit leidde tot de MedMij gegevensdienst voor de ontsluiting van vaccinatiegegevens vanuit een (zorg)aanbieder naar de PGO. PROVES heeft deze gegevensdienst dus onlangs uitgebreid getest en kwam met een positief eindoordeel.

Proof of concept

Kortgeleden testte PROVES ook de nieuwe informatiestandaard omtrent het wijzigingsverzoek in het PGO. Stichting MedMij gaf PROVES opdracht deze nieuwe ‘gegevensdienst BgZ-wijzigingsverzoek’ op te tuigen en te testen met een proof of concept. De uitgebreide proof of concept werd, net als de test rond de uitwisseling van vaccinatiegegevens, afgesloten met een eindtest.

En nu is dus ook de eindrapportage over de nieuwe ‘gegevensdienst Vaccinatiegegevens’ beschikbaar. Deze dienst biedt de mogelijkheid om vaccinatiegegevens uit verschillende bronnen te verzamelen. Naast de bestaande zorgaanbieders is nu ook plaats voor een nieuwe categorie: Aanbieders zonder Behandelrelatie (AzB). In de proof of concept vervult het RIVM de rol van AzB. De gegevensdienst kan zodoende óók worden gebruikt om vaccinaties op te vragen bij zorgaanbieders die beschikken over een huisarts-informatiesysteem (HIS) of ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS).

Adviezen voor PGO-ontwikkelaars

Het belangrijke uitgangspunt van de uitgebreide test was dat het technisch mogelijk moet zijn om dezelfde vaccinatiegegeven bij meerdere aanbieders te verzamelen. Vanuit het RIVM zijn vaccinatiegegevens bij een aantal andere aanbieders verzameld. Om het verzamelen van andere typen vaccinaties te simuleren zijn vanuit diverse model-bronnen vaccinatiegegevens verzameld.

Op de website van VZVZ wordt dit uitgelegd: ‘De vaccinatiegegevens die bij meerdere aanbieders, zoals huisarts en RIVM, zijn opgeslagen kunnen verzameld worden met verschillende gegevensdiensten. Ook hebben we gekeken naar de zogeheten user experience (UX). Daarvoor zijn met leveranciers en
PGO-eindgebruikers model-schermen opgesteld en geëvalueerd.’

De ervaringen hiermee staan in de eindrapportage van PROVES aangevuld met enkele adviezen aan
PGO-ontwikkelaars om vaccinatiegegevens logisch en gebruiksvriendelijk weer te geven.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen