Uitkomst VWS-pilot: Liever DigiD dan UZI-pas

17 maart 2023
DigiD_VWS
Gegevensuitwisseling
Nieuws

In maart 2023 is een pilot van VWS omtrent het registreren van vaccinaties met het inlogmiddel DigiD succesvol afgerond. Op basis van de ervaringen van een selecte groep zorgprofessionals is vastgesteld dat het inlogmiddel DigiD goed werkt. Met name het gebruiksgemak van DigiD viel de deelnemers op. VWS wil dit jaar meer pilots starten in de zorgsector, zodat er nog meer inlogmiddelen kunnen worden getest. Het programmateam ‘Toekomstbestendig maken UZI-middelen’ beslist al binnenkort over een tweede pilot in Nederland.

In augustus 2022 startte de pilot van het ministerie van VWS omtrent het registreren van vaccinaties door zorgprofessionals met DigiD. Hierbij kreeg een selecte groep zorgprofessionals de mogelijkheid om voor de registratie van vaccinaties in te loggen met DigiD bij de Beveiligde Registratie Bijzonder Assets (BRBA).

Het project werd in maart 2023 met succes afgerond. Laurens Kielman, VWS-beleidsadviseur identificatie en authenticatie vertelt: “Voor het toekomstbestendig maken van identificatie en authenticatie voor zorgprofessionals hebben we een flexibel stelsel met verschillende betrouwbare inlogmiddelen nodig. Het beproeven en naar de praktijk brengen van alternatieve inlogmiddelen is dus erg belangrijk, dat levert ons cruciale gebruikerservaring op.”

Identificatie en authenticatie

In de zorg worden steeds meer gegevens digitaal uitgewisseld. Een voorwaarde voor veilige gegevensuitwisseling is dat zorgprofessionals zich kunnen identificeren en authentiseren. Zo krijgen zij toegang tot de juiste informatie op het juiste moment. Om bij de informatie te komen maken zorgprofessionals nog steeds vaak gebruik van de UZI-pas, waarbij UZI staat voor Unieke Zorgverlener Identificatie.

In de praktijk werkt die pas niet altijd even gebruiksvriendelijk. Daarom startte VWS  met een grootscheeps project, dat zich richt op het ontwikkelen van een oplossing, zodat nieuwe inlogmiddelen, zoals bijvoorbeeld DigiD, de bestaande UZI-middelen op termijn kunnen vervangen. De nieuw te ontwikkelen middelen moeten klaar zijn voor de toekomst en grootschalig gebruikt kunnen worden in de zorg. Veiligheid, gebruiksgemak en de behoefte van de gebruikers staan hierbij centraal.

DigiD populair als inlogmiddel

Inloggen met DigiD blijkt in die zoektocht, naast andere inlogmiddelen, een uitstekend gebruiksvriendelijk alternatief voor zorgverleners maar ook voor patiënten. In Maastricht UMC+ wordt DigiD bijvoorbeeld ook al gebruikt voor ouders die willen inloggen in het patiëntdossier van hun kinderen tot 12 jaar. Inloggen met de DigiD is langzaam maar zeker sowieso dé standaard om te kunnen inloggen op een patiëntenportaal of andere websites met patiëntgegevens. En nu blijkt DigiD dus ook een ideaal inlogmiddel te zijn voor het registreren van vaccinaties!

Gebruiksvriendelijk alternatief

Deelnemers aan de pilot, zoals huisarts Anita Bruinsma, hebben een duidelijke voorkeur voor inloggen met DigiD. “Ten eerste om het gebruiksvriendelijker is dan de UZI-pas, maar ook omdat je deze inlogmethode altijd bij je hebt via de app op de smartphone.”

Specialist ouderengeneeskunde Benjamin Corstanje vindt het aangeboden alternatief ook prettiger werken. “De UZI-middelen zijn gevoeliger voor storingen en bovendien kostbaarder." Beide artsen geven aan DigiD ook te willen gebruiken voor het inloggen op andere zorginformatie- en uitwisselingssystemen en zien geen probleem om DigiD voor privégebruik én werk in te zetten.