Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Vernieuwde richtlijn acute zorg schetst behandelgrenzen

In acute-zorgsituaties moeten zorgverleners zoals ambulance- of SEH-medewerkers weten wat de behandelgrenzen zijn. Die grenzen – bijvoorbeeld afspraken over wel of niet reanimeren – geven namelijk aan hoe wenselijk een bepaalde behandeling is, voordat deze behandeling (acuut) noodzakelijk wordt. Afspraken over reanimeren legt een huisarts vast in het patiëntdossier. De nieuwe versie van de Richtlijn acute zorg beschrijft het belang van de uitwisseling van dergelijke behandelgrenzen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg beschrijft welke gegevens digitaal uitgewisseld moeten worden. Deze nieuwste versie is tot stand gekomen in samenwerking met de NVSHA, InEen, AZN, NVAVG en standaardeninstituut Nictiz. “De meest recente uitbreiding van de Richtlijn biedt een groot voordeel voor de behandeling en continuïteit van zorg van spoedpatiënten”, legt Gert Koelewijn uit, productmanager Acute Zorg bij Nictiz. Met de actualisaties en aanvullingen over behandelgrenzen zijn volgens Koelewijn zorgprofessionals uit de acute zorg nog vollediger geïnformeerd over de patiënt.

Behandelgrenzen toegevoegd

Nictiz heeft aan drie berichten de eerdergenoemde behandelgrenzen toegevoegd:

  • ‘Spoedsamenvatting’ (voorheen ‘professionele samenvatting’)’;
  • Verwijzing van de HAP-triagist of waarnemend huisarts naar de SEH;
  • Spoedeisendehulprapportage.

Ook heeft Nictiz twee berichten toegevoegd die het huidige werkproces ondersteunen:

  • Verwijzing ambulanceverpleegkundige naar huisarts;
  • Verwijzing ambulanceverpleegkundige naar HAP’.

Verder heeft Nictiz het bericht Gegevensuitwisseling van ambulance naar SEH uitgebreid met een bestemmingsstatus. Hiermee geeft de ambulanceverpleegkundige aan of de patiënt onderweg is, overgedragen is of dat hij niet komt op de bestemming. Tot slot is in het bericht Spoedsamenvatting de termijn voor SOEP-verslagen, meetwaarden en correspondentie verlengd van tien dagen naar vier maanden. De Richtlijn vormt de basis voor de informatiestandaard die op technisch niveau de berichten en gegevens beschrijft.

Informatiestandaard acute zorg

Nictiz beheert de informatiestandaard Acute Zorg. Deze standaard omvat de berichten waarmee zorgverleners in de acute zorg medische gegevens uitwisselen. Daarmee wisselen zij medische informatie uit die betrouwbaar en bovendien voor iedereen begrijpelijk is. Databeschikbaarheid zorgt ervoor dat zorgverleners sneller volledig geïnformeerd zijn en de zorg voor de patiënt beter kunnen continueren.

Het instituut introduceerde de informatiestandaard Acute Zorg in 2020 en vernieuwde hem in april 2021. Zo werd de berichtgeving voor digitale overdracht tussen ambulance en spoedeisende hulp (SEH) bijgewerkt. Zorgprofessionals op de SEH zijn zo sneller en beter voorbereid op patiënten die per ambulance worden binnengebracht.

In juni 2021 voegde Nictiz drie berichten toe aan de informatiestandaard, om huisartsen snel en volledig te informeren over zijn of haar patiënt. De berichten komen voort uit de richtlijn Gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp.

Met Spoed beschikbaar

Het in 2020 begonnen programma ‘Met spoed beschikbaar’ zet de informatiestandaard ook in. Dit programma helpt zorgverleners in de acute ofwel spoedzorg met digitale uitwisseling van gegevens. Sindsdien ging een reeks pilots onder de naam Koploperprojecten van start. Onlangs meldden Huisartsenpost (HAP) Westland en de Geneeskundige Meldkamer (GnkM) Haaglanden dat zij spoedmeldingen voortaan volledig digitaal uitwisselen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen