Search
Close this search box.
Search

Verpleeghuis van de toekomst: ‘Het is hier goud’

Willen we de zorg in de toekomst voor iedereen beschikbaar en toegankelijk houden, dan is onze stellige overtuiging dat we de zorg anders moeten organiseren. ZorgSpectrum is met Zorgkantoor Zilveren Kruis en collega-zorgorganisatie Vecht&IJssel een fieldlab gestart om samen met zorgverbeteraars al lerend te experimenteren met hoe de zorg van de toekomst er in het verpleeghuis uit ziet.

ZorgSpectrum en Vecht en IJssel trekken hierbij samen op en wisselen ervaringen uit, met als doel dat er meer én sneller kennis is over wat goed werkt in de praktijk. Anders kijken, luisteren, denken en doen, daagt alle betrokkenen uit hiervan te leren en te verbeteren. In editie 3 van ICT&health 2022 beschreven we onze aanpak en zoektocht naar een nieuwe balans tussen ‘loslaten én anders vasthouden’. In dit vervolg beschrijven we ‘hoe geven we mét elkaar betekenis aan anders werken’.

Anders werken

De theorie van Bohmers 2021 top down bottom guided is een belangrijke inspiratie voor het vormgeven van het fieldlab van ZorgSpectrum. Dit model zet maximaal in op creativiteit, verantwoordelijkheid, energie en innovatie van het team met zorgverbeteraars.

Zo zijn zorgverbeteraars en mantelzorgers betrokken bij het opstellen van een holistische visie passend bij de ambities van het verpleeghuis van de toekomst: het bieden van persoonsgerichte zorg waarbij Digitaal gekeken wordt wat er mogelijk is. Samen met het Netwerk van bewoners, zijn zorgverbeteraars gericht op persoonsgerichte zorg en Aandacht voor bewoners (D.N.A.). Volgens deze visie bespreekt het team dagelijks waar de zorg en ondersteuning verbeterd kan worden en hoe de talenten van zorgverbeteraars worden ingezet.

Interventies in verpleeghuis vd toekomst

Verschillende digitale interventies zijn in het verpleeghuis van de toekomst ingezet, allemaal geïnitieerd door de zorgverbeteraars. Inmiddels heeft de implementatie en evaluatie plaatsgevonden. Het fieldlab verpleeghuis van de toekomst zit in de afrondingsfase. Het lijkt ons interessant om de verkregen inzichten te delen.

Inzicht 1:

Technologische innovaties zijn uitsluitend MET sociale innovaties succesvol.

Hoewel het ogenschijnlijk lijkt alsof het verpleeghuis van de toekomst voornamelijk bezig is met digitale oplossingen, bleek de succesfactor juist sociale innovatie te zijn.

Inzicht 2:

Praat samen MET bewoners, mantelzorgers en zorgverbeteraars

De rol van de zorgverbeteraars (ondersteund en gefaciliteerd door de manager) in relatie tot de bewoner en hun netwerk is essentieel voor het ontwikkelen van het Verpleeghuis van de Toekomst. Zet in op de kracht en talenten van elke zorgverbeteraar en geef ruimte aan het team van zorgverbeteraars om elkaars talenten en te ontdekken.

Inzicht 3:

Dapper leiderschap

Door vanuit de visie gericht te zijn op persoon(lijke aandacht), komt de focus te liggen op de relatie tussen bewoner, mantelzorger en zorgverbeteraars. Voor de manager is het essentieel dat zij ruimte creëert voor het creatieve proces in het team en geen problemen ‘op voorhand oplost’. Daag de zorgverbeteraars uit met vraagstukken die ze met elkaar bespreken en gezamenlijk te zoeken naar een passende oplossingen.

Inzicht 4:

Begin mét de doelgroep om wie het gaat, ga het samen DOEN!

De visie staat er, wordt doorleefd en ieder teamlid heeft geleerd om elkaar de vraag te stellen: “Hoe verhoudt ons dagelijks ‘doen’ zich tot de visie?”.

Het resultaat van bewoners en de tevredenheid telt. Dagelijks wordt de tevredenheid gemeten en bij elke dagstart is de respons onderwerp van gesprek voor zorgverbeteraars. ‘Het is hier goud’, is een veelzeggend citaat van een zeer tevreden bewoner.

Vanuit kwalitatieve metingen blijkt dat de hoge mate van tevredenheid met name gevoed wordt doordat de zorgverbeteraars zich meer betrokken voelen in besluitvorming, het geven van eigen input (zeggenschap) en de ervaren autonomie. Daarnaast biedt de nieuwe manier van werken meer overzicht in het werk en vertrouwen in elkaar.

Lees het hele artikel over het verpleeghuis van de toekomst en de zorgverbeteraars die er werken in ICT&health 5, die op 20 oktober verschijnt.

Martijn Kregting

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Innovation Partner
Door
Lees ook
DigiPunt zorg
DigiPunt, thuismonitoring astmapatiënten en digitale recepten
Financiering passende zorg
Subsidieoproep passende zorg in verpleging en verzorging
diagnostiek
Goede zorg begint met goede diagnostiek
transformatieplan CWZ
Positieve beoordeling voor transformatieplan CWZ
Regioplannen NZa
NZa pleit voor meer meetbare doelen in regioplannen
e-learning
E-learning breder ingezet bij digitalisering ziekenhuizen
De WHO heeft onlangs de kick-off gegeven voor het Global Initiative on Digital Health (GIDH). Het doel van het initiatief is om de implementatie van de ‘Wereldwijde strategie voor digitale gezondheidszorg 2020-2025’ te versterken en te versnellen.
Global Initiative on Digital Health officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Volg jij ons al?