Vier kleine zorgcentra pakken koppositie KIK-V

8 maart 2023
KIk
Digitalisering
Nieuws

Veertig zorgaanbieders nemen als koploper deel aan het programma KIK-V. Het gaat dan niet alleen om grote organisaties, maar ook om kleinere koplopers. Een goed voorbeeld zijn de vier kleine VVT-organisaties in Haaglanden, die graag samen een koppositie willen pakken op het gebied van geautomatiseerde gegevensuitwisseling. Ze hebben zich verbonden om het traject af te ronden en hun kennis en ervaringen te delen. Van KIK-V krijgen ze extra ondersteuning bij het realiseren van de DaaS.

Geautomatiseerde gegevensuitwisseling

Guus Brinkel, ICT-consultant en projectleider, is de stuwende kracht achter deze voortvarende KIK-V-uitrol in de regio Haaglanden. De motivatie van het samenwerkingsverband om als koploper mee te doen, komt vooral  voort uit de eisen die vanaf 2025 gelden voor gegevensuitwisseling. Uiteindelijk moet alles digitaal gebeuren en daar kun je dan maar beter klaar voor zijn. De vier organisaties nemen volgens Brinkel dan ook een verstandige maar forse stap. “Dat geldt zeker in een sector waar ICT-ontwikkelingen langzaam gaan. Om te kunnen voldoen aan de verplichtingen moeten alle computersystemen op elkaar aansluiten. En daar zit nog een behoorlijke uitdaging.”

KIK-V zet flinke stappen

KIK-V heeft het afgelopen flinke stappen gezet met nieuwe releases. In oktober 2022 werd bijvoorbeeld officieel de geheel vernieuwde KIK-V-Afsprakenset vastgesteld. Onder meer de beheerafspraken en de concepten voor het realiseren van een zorgbrede toepassing zijn aangepast. Ook zijn er afspraken toegevoegd omtrent het uitwisselen van gegevens via datastations.

Onlangs zijn er drie nieuwe Uitwisselprofielen KIK-V voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de zorgkantoren en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beschikbaar gekomen. Zorgaanbieders die vooroplopen in de toepassing van KIK-V, ook wel de koplopers genoemd, gaan met behulp van deze profielen in 2023 uitvragen van IGJ en de zorgkantoren beantwoorden.

Datamapping

Voor de onderdelen van het uitwisselprofiel Zorginstituut Nederland, betreffende de aanlevering ODB, Personeelssamenstelling en Basisveiligheid, werkt het  samenwerkingsverband in de regio Haaglanden aan datamapping. Dit betreft het inventariseren van gegevenselementen uit verschillende bronsystemen. Tevens moeten er oplossingen worden gevonden voor gegevens die niet in het bronsysteem voorkomen.

Het Mr Visserhuis heeft dit inmiddels volledig in kaart gebracht voor de personeelssamenstelling zodat een verdere uitrol in de andere huizen eenvoudig is. Wat betreft de uitrol voor de datamapping rond het onderdeel Basisveiligheid loopt SWZ voorop en daar doen de andere drie weer hun voordeel mee. Het proces van datamapping levert volgens Guus Brinkel een helder beeld op van de organisatie en geeft de deelnemers tools in handen om op basis van data te sturen.

Deadline KIK-V

Het samenwerkingsverband heeft NLcom gekozen als DaaS-leverancier en is ook volop in overleg met de leveranciers van de bronsystemen, zoals Nedap en ONS. Het ziet er naar uit dat het samenwerkingsverband ruim op tijd klaar is voor de deadline van 27 juni 2023: de datum waarop  alle koplopers voor het eerst gegevens automatisch moeten aanleveren bij de ketenpartijen.

De bevindingen en suggesties van het samenwerkingsverband vinden hun weg naar  KIK-V, met als doel dat ze ten goede komen aan het gehele programma. Het gaat hier namelijk om een lerend proces bij de koplopers waarvan iedere organisatie desgewenst van kan profiteren.