Visio wil PGO voor mensen met visuele beperking

19 mei 2023
Blind-slechtziend-vrouw-computer
Samenwerking
Nieuws

Zorgaanbieder Visio werkt samen met PGO-leverancier Quli aan een PGO dat toegankelijk is voor mensen met een visuele beperking. Visio wil dat haar cliënten gebruik kunnen maken van de voordelen van een PGO. Een uitdaging, zo stelt de zorgaanbieder, want mensen met een beperking ervaren drempels bij het gebruik van een PGO. Uit gebruikerstesten blijkt dat het PGO van Quli inmiddels deels tegemoet komt aan deze uitdagingen, aldus Visio.

Er wordt al jaren gestreefd naar meer regie en eigenaarschap van patiënten over hun medische data via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO. Een PGO is een app of website waarmee iedereen veilig een kopie van zijn medische gegevens kan ophalen en beheren. Ook kunnen eigen gezondheidsgegevens toegevoegd worden.

Landelijke uitrol PGO

De overheid zet middels initiatieven zoals afsprakenstelsel MedMij in op een landelijke uitrol van PGO’s in 2023. In dit kader loopt er ook een publiekscampagne die begon in de Noordelijke provincies en inmiddels ook in Utrecht ingezet wordt. In 2025 moeten, zo is afgesproken in het Integraal Zorgakkoord (IZA), ‘alle inwoners die dat willen over een gebruiksvriendelijke en goed gevulde persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) beschikken die van meerwaarde is in het zorgproces en voor iedereen begrijpelijke informatie bevat’.

Visio ondersteunt mensen met een visuele beperking bij het leven van een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Visio biedt informatie en advies, maar ook onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben.

Ook Visio wil dat haar cliënten gebruik kunnen maken van de voordelen van een PGO. Dit is een uitdaging, want mensen met een beperking ervaren drempels bij het gebruik van een PGO. Maar juist deze groep maakt bovengemiddeld vaak gebruik van zorg en kan dus veel baat hebben bij een PGO. Reden voor Visio om samen te gaan werken met PGO-aanbieder Quli. Doel van de samenwerking is het verbeteren van de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de PGO van Quli voor blinde en slechtziende mensen en deze lessen te delen met het veld. Onder meer in de ggz wordt Quli al ingezet.

Positieve uitkomst gebruikerstesten

Begin 2023 organiseerde Visio gebruikerstesten met ervaringsdeskundigen - mensen met een visuele beperking - om toegankelijkheid en bruikbaarheid van het Quli-PGO te onderzoeken. Tijdens de gebruikerstesten doorliepen de ervaringsdeskundigen een vooraf opgestelde use-case. Zo kregen ze de opdracht om gezondheidsgegevens op te halen of een zelfmeting toe te voegen. Op deze manier kreeg Visio veel inzichten in hoe PGO Quli gebruikt en ervaren wordt.

Uit de testen kwam naar voren dat de PGO in de basis al toegankelijk en bruikbaar is. Begin april volgde een technisch toegankelijkheidsonderzoek door een gespecialiseerde onafhankelijke partij. De technische toegankelijkheid werd getoetst op basis van de WCAG 2.1-criteria: internationale richtlijnen voor digitale applicaties gericht op alle functiebeperkingen.

Een digitaal toegankelijk PGO, of andere applicatie, is niet alleen belangrijk en noodzakelijk voor mensen met een functiebeperking. De voordelen reiken verder dan dat, zo stelt Visio. Met een digitaal toegankelijke applicatie laat leverancier zien het belangrijk te vinden dat iedereen de toepassing kan gebruiken. Ook is een toegankelijke webapplicatie beter te vinden via zoekmachines. Tot slot is een toegankelijke applicatie ook intuïtiever voor alle gebruikers zonder functiebeperking.

Delen lessons learned

De resultaten van het toegankelijkheidsonderzoek zijn net binnen, aldus Visio. Op dit moment werkte de organisatie aan het verbeteren van de gevonden aandachtspunten. Over een aantal maanden hoopt de zorgaanbieder de lessons learned te delen, evenals de stappen die elke PGO-leverancier moet nemen om ook toegankelijk(er) te worden.