VWS-minister Ernst Kuipers gaat in buitenland werken

11 januari 2024
Minister Kuipers coverstory ICT&health 6 2022
Digitalisering
Nieuws

Ernst Kuipers, minister van VWS, heeft per 10 januari 2024 zijn ministerspost verruild voor een niet nader aangeduide functie in het buitenland. 'Daarmee komt voor mij na twee jaar een eind aan het vervullen van dit eervolle ambt en een intensieve en zeer gewaardeerde samenwerking met velen', schrijft de voormalig minister op LinkedIn. Kuipers is de vierde bewindspersoon die vertrekt uit het demissionair kabinet Rutte IV. Hij was bij VWS verantwoordelijk voor dossiers zoals digitale gegevensuitwisseling en het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Kuipers (D66) werd, net als medeminister Conny Helder (VVD), in december 2021 benoemd op zijn post. Beide bewindslieden hadden een uitgebreide carrière in de zorg achter de rug. Kuipers, voorheen bestuursvoorzitter van het Erasmus MC, werd tijdens de coronacrisis samen met Diederik Gommers (ook Erasmus MC)één van de gezichten van het Nederlandse coronabeleid. Als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg vertelde hij met grote regelmaat hoe, waar en waarom coronapatiënten gespreid werden over Nederlandse en soms ook buitenlandse ziekenhuizen.

'De reden dat ik nu mijn ontslag aanbied, is dat ik een functie in het buitenland ga vervullen waaraan een bepaalde ingangstermijn is gekoppeld', aldus Kuipers in zijn afscheid via LinkedIn. 'Daarover kan ik helaas later pas meer duidelijkheid geven. Met een zeer bezwaard gemoed, omdat ik graag de periode had afgemaakt, dien ik daarom mijn ontslagverzoek in.'

Kuipers: vertrek met trots

Kuipers schrijft verder trots te zijn op wat er de afgelopen twee jaar is gerealiseerd. 'Het Integraal Zorgakkoord (IZA) kon alleen tot stand worden gebracht dankzij de grote inspanning en het vertrouwen van vele en uiteenlopende partijen. Door het akkoord zetten we eindelijk een broodnodige stap van concurrentie naar samenwerking. Dat gaat niet alleen betere kwaliteit en toegankelijkheid van zorg voor patiënten, maar ook meer werkplezier voor zorgprofessionals opleveren.'

Ook verwijst Kuipers naar de invoering van de Wegiz (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg), die digitalisering verder moet aanjagen. 'En we versterkten de publieke gezondheidszorg door de Wet publieke gezondheid te vernieuwen en de GGD’en beter toe te rusten. Ik ben trots op de ambitieuze Green Deal Zorg die we sloten, de start van het coffeeshop-experiment, op de vooruitgang die we op medisch-ethisch gebied hebben geboekt en het besluit om een nieuwe kernreactor voor medische isotopen te bouwen. Deze hoogtepunten vormen slechts een kleine selectie uit een omvangrijke agenda.'

Toekomstbestendige zorg

Lees ook het interview met Ernst Kuipers in editie 6 van ICT&health, 2022, waarin hij onder meer vertelt over zijn rol in het toekomstbestendig maken van de zorg. Kuipers gaf destijds al aan van mening te zijn dat het principe van marktwerking in de zorg inmiddels bewezen achterhaald was. Hij hanteerde het uitgangspunt dat juist door samen te werken de kwaliteit van zorg zal toenemen.

"Kijkend naar de vraagstukken moet samenwerking een grotere rol krijgen en versnellen:, aldus Kuipers destijds. "Daarnaast zal ontegenzeggelijk de rol van digitalisering en technologie de komende jaren ongekend groot worden wat betreft de innovatie van de zorg."