Wie ontsnapt uit de escape room ´Eenheid van Taal´?

21 december 2022
Escaperoom-Eenheid-van-Taal
Databeschikbaarheid
Nieuws

Eenheid van taal is in de zorg van groot belang. Vanaf eind december 2022 kunnen professionals dankzij een serious game van Nictiz, in de vorm van een escape room, hier op speelse wijze mee trainen. Belangrijk, want eenheid van Taal zorgt ervoor dat je zorginformatie eenduidig kunt vastleggen en uitwisselen.

Eenheid van taal is een belangrijk item in een zorgsector waarin data een steeds grotere rol spelen. Nictiz is met het realiseren daarvan al jaren bezig en blijft hameren op het grote belang van gestandaardiseerde taal. Wie wil kennismaken met het eenduidig vastleggen van gezondheidsinformatie aan de hand van SNOMED, hét internationale medisch terminologiestelsel, kan dat nu dus spelenderwijs doen in de escape room ‘Eenheid van Taal’.

Voorkom Babylonische spraakverwarring

Er wordt al vele jaren hard gewerkt aan het realiseren van eenheid van taal. Pim Volkert van Nictiz zei al in 2019: “Geen Babylonische spraakverwarring meer, maar eenheid van taal. Daar zijn we dus hard mee bezig in de zorgsector. Niet omdat we beroemd willen zijn, zoals de Babyloniërs destijds, maar omdat we de patiënt zo goed mogelijk willen helpen. Inmiddels zijn er op het gebied van eenheid van taal grote stappen gezet.  

Nictiz vindt een juiste uitwisseling van gezondheidsinformatie in 2023 extra belangrijk, nu er steeds meer beroep wordt gedaan op het netwerk van de patiënt wanneer zorg nodig is. Arbeidsmarktkrapte, een groeiende zorgvraag en lange wachtlijsten vragen om innovatie en efficiëntie om de druk op de zorg te verlagen. Door de eenduidige registratie en uitwisseling van gegevens voorkom je als zorgprofessional onnodige vragen of verwarring over medische termen met collega’s of in de spreekkamer. De informatie staat namelijk voortaan ondubbelzinnig en in begrijpelijke termen voor patiënt, collega en computersysteem in het EPD.  

Terminologiestelsel SNOMED

Nictiz bereikte op 31 maart 2022 rond dit thema een heuse mijlpaal in het programma ‘Vertalen SNOMED’. In opdracht van het ministerie van VWS werden daarin 265.000 medische begrippen en synoniemen uit het internationale medisch terminologiestelsel SNOMED vertaald. Hiermee is volgens Nictiz een belangrijke stap gezet naar eenheid van taal: het principe dat zorgverleners, patiënten en computers uitgaan van dezelfde betekenis van een medisch begrip. Inge Soons, Medisch Terminoloog van Nictiz: “ Eenheid van taal biedt voordelen voor de patiënt én zorgprofessional. Denk bijvoorbeeld aan een hogere patiëntveiligheid. Maar ook aan het terugdringen van registratielast voor zorgverleners door hergebruik van data én het beter gebruik kunnen maken van data voor onderzoeksdoeleinden en innovatie.”

Zorgsector omarmt escape rooms

Escape rooms zijn niet alleen populair in recreatieve sector, maar worden dus ook steeds vaker ingezet voor educatieve doeleinden in de zorg. In feite gaat het om innovatief vormgegeven serious games.   Zo wordt in Brabant vanaf 1 januari 2023 een mobiele escapetruck ingezet om medewerkers te trainen rond thema’s als cybersecurity en het omgaan met ICT-uitval. Het initiatief voor deze truck, die is ingericht als escaperoom, ligt bij het Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB). Deelnemers aan de training krijgen een concrete casus voorgelegd omtrent beslissingen die in het geval van een cyberaanval moeten worden genomen. Bij Rivierenland zetten ze op een andere creatieve wijze een escape room in. Hier gaat het om een digitaal promotiespel voor het verpleegkundig vak dat naar alle basis- en middelbare scholen in de regio wordt gestuurd.

En nú is er dus voor zorgprofessionals een gloednieuwe online escape room ontwikkeld rond het thema eenheid van taal. Iedereen die meer wil weten over het eenduidig vastleggen van patiëntgegevens, kan bij Nictiz een aanvraag doen om de online escape room ‘Eenheid van Taal’ onder begeleiding van de experts van Nictiz te spelen.