Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Zorginnovaties domineren nominaties Computable Awards

Computable heeft 10 digitale transformaties en 10 digitale innovaties genomineerd voor de Computable Awards 2017. Daaronder ook een reeks projecten uit de gezondheidszorg. Bij de digitale transformaties betreft het projecten van Bluebee en IBM en van Zorginstituut Nederland. Bij de innovaties gaat het om trajecten bij of van het Flevoziekenhuis, Jeugd GGZ, Maarsingh & van Steijn en de Sint Maartenskliniek. Op 31 oktober worden de winnaars bekend gemaakt.

Recent besloot Computable om digitale transformaties binnen de categorie Digital Innovation of the Year onder te brengen in een eigen categorie. Binnen Digital Innovation of the Year zoekt de jury naar de ingebruikname van vooruitstrevende technologieën die worden ingezet om de klantbeleving te verbeteren.  De nieuwe categorie Digital Transformation of the Year is bedoeld voor die organisaties die ervoor kozen een intern of extern proces te digitaliseren, een nieuw of andere businessmodel met digitale middelen te omarmen of die met hun oplossing een complete markt op zijn kop wisten te zetten.

In totaal zijn er twee zorggerelateerde nominaties bij digitale transformaties en vijf bij digitale innovatie. Dat is ruim een derde van het totaal.

De tien genomineerde digitale transformaties zijn:

 • Blockchain in de zorg – Mijn Zorg log (Zorginstituut Nederland)
 • Versnelde diagnose van genetische ziektes (Bluebee en IBM)
 • 3D-metaalprinter leert nadenken (Ramlab en IBM)
 • Aangifte Volg Service (Nationale Politie)
 • BikeBlockchain (RDW, Hanzehogeschool, IBM en Keylane)
 • Meld een Vermoeden (Gemeente Den Haag en Anti-Fraud Company)
 • MilSenz (Koninklijke Landmacht, KPN en Internet of Things Academy)
 • Mobiel Effectiever Op Straat (Nationale Politie)
 • RWS Datalab (Rijkswaterstaat)
 • Smart-OV pilot met Vodafone Wallet-app (Trans Link Systems en VodafoneZiggo)

De tien genomineerde digitale innovaties zijn:

 • Jouw Omgeving (Jeugd GGZ en Counter Creatives)
 • Nijmegen Decision Tool for Chronic Low Back Pain (Sint Maartenskliniek, BKC Media en MRDM/PatientInvolved)
 • Thuisdialyse (Flevoziekenhuis en KPN)
 • VR4Health (Maarsingh & van Steijn)
 • Zorg Dichtbij (’t Gerack, Economic Board Groningen (EBG) en MobileCare/Nettie)
 • Hololens Kart Hackathon (Coronel Kartracing, De Haardt en Caesar Experts)
 • Nieuwe chatbot (Transavia en Mirabeau)
 • Personalisering (edubot) (TU Delft en Feedbackfruits)
 • Partnership Talking Traffic (Ministerie van Infrastructuur en Milieu en o.a. Vialis, Royal Haskoning, KPN en Be-Mobile)
 • WegWijsVR (Veilig Verkeer Nederland, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, Interpolis en Be Purple)

Hieronder staan samenvattingen van de zeven zorginnovaties en -transformaties.

Zorginstituut transformeert registratie zorguren

Zorginstituut Nederland, uitvoeringsinstantie van het ministerie van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport (VWS), koos voor blockchain om verleende zorguren te registreren en goed te keuren. Uitgangspunt daarbij was om de burger de controle te geven over zijn eigen zorggegevens. Binnen vijf maanden werd de Mijn Zorg Log-app ontwikkeld. De Mijn Zorg Log-app omvat onder meer een wallet met Healthcare Coins en de mogelijkheid om verleende zorguren te registreren en goed te keuren. Die laatste stap ontbreekt momenteel in de praktijk. Het is dan ook een belangrijke feature om zorgkosten beheersbaar te krijgen.

Bluebee transformeert genetische analyses

Het genetisch profiel van mensen wordt steeds nauwkeuriger in kaart gebracht. Het uitvoeren van deze grootschalige genetische analyses zorgt voor beter inzicht in mogelijke gezondheidsrisico’s, het sneller vaststellen van de juiste diagnose en het verzamelen van kennis over ziektes met een genetische basis. Genetische data binnen de zorgsector gaan exponentieel groeien zodra behandelingen van ziektes beter afgestemd worden op de individuele patiënt. Bluebee biedt onderzoekscentra en klinische laboratoria een platform van waarmee ze grote hoeveelheden genetische data snel en efficiënt kunnen analyseren. Bluebee gebruikt de Cloud Object Storage-oplossing van IBM voor ongelimiteerde opslagruimte, ingebouwde versleuteling en een pay-per-use model, waarbij men pas betaalt zodra er data opgeslagen wordt. Zo verbetert Bluebee de flexibiliteit van zijn aanbod en stelt het klanten in staat om snel en makkelijk grote hoeveelheden ongestructureerde data te analyseren.

Jouw Omgeving innoveert met blended hulpverlening

Jouw Omgeving is een veilige e-health omgeving waarin cliënten en behandelaars samenwerken aan een toekomst met perspectief. Dat doet Jouw Omgeving door een persoonlijke en aantrekkelijke omgeving aan te bieden waar doeltreffende behandelprogramma’s tot hun recht komen. Het platform is speciaal ontwikkeld voor blended hulpverlening en breed inzetbaar. Instellingen in de jeugdzorg, wijkteams, GGZ, LVB en het sociale domein verlenen hun zorg middels Jouw Omgeving. Hierbij faciliteert Jouw Omgeving de mogelijkheid om online te behandelen in het gehele zorgproces. Jouw Omgeving is aantrekkelijk door de vele functionaliteiten die het platform heeft, maar richt zich in de basis op drie kernonderwerpen; beveiligde communicatie, inhoudelijke online behandeling en het cliënt gerichte, 100 procent transparante dossier. Jouw Omgeving telt inmiddels bijna vijftigduizend gebruikers.

Sint Maartenskliniek pakt lage rugpijn aan

De Sint Maartenskliniek heeft voor mensen met chronische lage rugpijn de Nijmegen Decision Tool for Chronic Low Back Pain (NDT-CLBP) ontwikkeld. Deze tool is een belangrijk hulpmiddel om duidelijkheid te krijgen over welke soort patiënt gebaat is bij welke soort behandeling. Hierdoor kan de patiënt sneller en beter worden geholpen. Zodra bekend is dat een patiënt een afspraak heeft in het ziekenhuis voor lage rugpijn, zorgt een automatische trigger uit het EPD ervoor dat de patiënt een digitale vragenlijst krijgt toegestuurd. De patiënt vult de gestructureerde anamnese in vóór het eerste consult, in het comfort van de eigen omgeving. Ook vult de patiënt onderwerpen in die hij/zij wil bespreken en geeft de behandeldoelen weer. Het systeem biedt ook vooraf al informatie over verschillende behandelopties, zodat de patiënt zich goed kan voorbereiden.

Flevoziekenhuis innoveert met thuisdialyse

Patiënten waarvan de nieren nauwelijks meer werken, zijn afhankelijk van nierdialyse en moeten drie keer per week naar het ziekenhuis voor die behandeling. Het dialyseteam van het Flevoziekenhuis was ervan overtuigd dat dit anders kon en heeft samen met KPN een oplossing ontwikkeld voor thuisdialyse, met volledige ondersteuning van een verpleegkundige en realtime monitoring vanuit het ziekenhuis. Het unieke aan deze oplossing is dat de volledige zorg wordt geboden door het team van het dialysecentrum Flevoziekenhuis, en niet door een extern thuisdialysecentrum. De thuisdialyse betekent een enorme verbetering voor de kwaliteit van leven van de patiënt. Via het veilige E-Zorg-netwerk verzorgt KPN een betrouwbare realtime verbinding. Bovendien is het dialyse-apparaat zowel via het vaste als via een mobiele netwerk verbonden met het ziekenhuis, zodat er altijd een back-up is, mocht de verbinding verbroken worden door externe omstandigheden.

Maarsingh & Van Steijn bestrijdt stress met VR

Jarenlang weten we al dat stress ons ziek maakt, maar mensen die veel stress ondervinden beschouwen stress niet als gevaarlijk. Ze schatten stress zelfs het laagste in als risico om te sterven. Maarsingh & Van Steijn heeft de virtual reality game VR4Health ontwikkeld, die de houding van mensen ten opzichte van stress verandert. De gedachte erachter is dat als die houding verandert een lichaam mee verandert, tot op celniveau. Door het veranderen van je mindset, leer je je stressreactie te omarmen en te verbeteren. En dit doe je door middel van training in een virtuele wereld. De verandering van mindset bereik je niet door een eenmalige ervaring, je zult je brein moeten trainen door herhaling. Elke keer als je iets herhaalt worden er hersencellen geactiveerd in allerlei delen van je brein die te maken hebben met stress en het hanteren daarvan.

Zorg Dichtbij innoveert in telezorg

MobileCare en zorgorganisatie ’t Gerack hebben samen met de Economic Board Groningen (EBG) en VodafoneZiggo het innovatieve thuiszorgproject Zorg Dichtbij opgestart. Gebruikmakend van IoT-toepassingen en een intuïtief communicatieplatform krijgen zorgbehoevende thuiswonenden nieuwe vormen van telezorg aangeboden. De mantelzorg-app Nettie, recent door MobileCare overgenomen, bewijst zijn nut in de uitgestrekte en relatief dunbevolkte regio Noord-Oost Groningen. IoT-toepassingen monitoren de cliënt en bij afwijkende waarden kan snel ingegrepen en overlegd worden. Dit met een app waar naast verzorgende uiteraard ook mantelzorgers gebruik van kunnen maken. Hiermee worden sociale netwerken in de regio naar verwachting aanzienlijk vergroot en verstevigd. VodafoneZiggo biedt de ondersteunende technologieën die deze innovatie mogelijk maken.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen